ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

#17days17goalsgr_2019

Από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σε διάρκεια και εμβέλεια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και στην Κύπρο για τους Παγκόσμιους Στόχους, σε συντονισμό της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους». Κατεβάστε την επικοινωνιακή μας καμπάνια για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης προς χρήση και έμπνευση.

[/mk_fancy_title]

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους», συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υλοποιώντας τη εκστρατεία «Μαζί μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο». Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι μια πρωτοβουλία πανευρωπαϊκής εμβέλειας που στοχεύει στην προώθηση και προβολή δράσεων και εκδηλώσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διεξήχθη 30 Μαΐου με 5 Ιουνίου 2019. Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ενημέρωση του ευρύ κοινού για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε ατομικό και σε θεσμικό επίπεδο. Η εκστρατεία εστιάζει σε 6 από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους (Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες, Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα, Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους) οι οποίοι θα εξετάστηκαν στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF) 9-18 Ιουλίου 2019 στη Νέα Υόρκη. Οι προτάσεις της εκστρατείας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των μελών της Ελληνικής Πλατφόρμας: ActionAid Ελλάς, Equal Society, PRAKSIS, Οργάνωση Γη και Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία.

[/mk_fancy_title]

#17days17goalsgr_2018

Από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σε διάρκεια και εμβέλεια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα για τους Παγκόσμιους Στόχους, σε συντονισμό της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από την υιοθέτησή τους και στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους». Κατεβάστε την επικοινωνιακή μας καμπάνια για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης προς χρήση και έμπνευση.

[/mk_fancy_title]

“ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΩΓΜΕΣ: ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ “

Η έκθεση αναδεικνύει τις επιπτώσεις των αυξανόμενων ανισοτήτων στους ανθρώπους και τον πλανήτη. Χαρτογραφεί την πραγματικότητα των διαφόρων μορφών ανισότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από 15 εθνικές εκθέσεις και 11 θεματικές αναφορές που διερευνούν βασικές διαστάσεις της ανισότητας, μεταξύ των οποίων το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την εθνικότητα και την έλλειψη στέγης.

[/mk_fancy_title]
[/vc_column][/vc_row]

An advocacy toolkit developed for making the case on Development Education

This toolkit analyze general advocacy and help you to design your way to your advocacy campaign. This toolkit aims to provide solid arguments and background information to sustain the case for reinforcing DEAR policies and strategies – towards institutional stakeholders, but also within civil society. It is meant as a practical tool for your work within your organisations and local, regional, national or international settings. We hope that you find it useful. We welcome suggestions, critique or questions on the toolkit, but also on specific advocacy challenges you might be facing.

Putting the Istanbul Principles into Practice.

The Implementation Toolkit provides guidance and concrete examples on the guidelines, mechanisms and indicators that CSOs might use to put the Istanbul Principles for CSO Development Effectiveness (International Framework Section II) into practice in their local realities.

The Practitioner’s Guide to the CSO Development Effectiveness Principles

This collection provides research reports and publications which help to contribute to innovation in development education theory and practice. They act as a tool to stimulate greater critical reflection and learning amongst the development education community.