ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

SDGs Game

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Καταπολέμηση Ανισοτήτων» #FightIequalities του προγράμματος “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους“, αναπτύξαμε το παιχνίδι “17 βήματα προς την ισότητα”. Ακολουθεί τη λογική του τυπικού παιχνιδιού “γκρινιάρης”. Κάθε παίκτης θα ρίξει το ζάρι και θα προχωρήσει ακολουθώντας τα βέλη. Αν πέσει σε μια σκάλα θα ανέβει χάρη σε ένα προνόμιο. Εάν πέσει σε ένα φίδι, θα επιστρέψει εξαιτίας μιας ανισότητας. Κάθε φορά που στέκεται σε ένα τετράγωνο, θα πρέπει να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετική με τον Στόχο που βρίσκεται. Κατεβάστε τις ερωτήσεις εδώ. Αν ο παίκτης απαντήσει σωστά συνεχίζει να ρίχνει το ζάρι, αν όχι σειρά έχει ο επόμενος παίκτης. Καλή διασκέδαση!

[/mk_fancy_title]
[/vc_column][/vc_row]

Παγκόσμια Αλληλεγγύη & Δημοκρατική Συμμετοχή

Αυτό το εγχειρίδιο παράχθηκε από την Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη στα πλαίσια του Προγράμματος “Development & Democracy” (2014 -2015). O στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι ν’ αποσαφηνίσει τις έννοιες της αλληλεγγύης και της δημοκρατικής συμμετοχής, αλλά και τις πρακτικές προεκτάσεις τους για τη ζωή μας τη σημερινή εποχή. Φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία στον εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές του για έναν παραγωγικό διάλογο στην τάξη, που όχι μόνο θα ενημερώσει, αλλά θα ευαισθητοποιήσει και κυρίως θα ενεργοποιήσει τους μαθητές και όλους τους νέους, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά, στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, με κριτική σκέψη και γνώμονα την αλληλεγγύη και τις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αμοιβαίας βοήθειας, που περιλαμβάνει η έννοια αυτή.

You Are Part of This World! Be Part of Its Future!

This publication (in English) is intended to represent a tool for global citizens and global educators in their work with various groups around the world. The ultimate goal is to contribute to building a critical mass of global citizens needed in the world. The reader can find inside insights about the context of global education, the need for global citizens, more details about what is a global citizen is, methodological guidelines for a global educator and a detailed curriculum for developing basic global citizenship competencies.