Παρουσίαση της Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ

Την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση της Ελλάδας για την πρόοδο επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρουσίασε την Δευτέρα 16 Ιουλίου, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 18 Ιουλίου 2018 στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Φάμελλος μίλησε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο προς την κατεύθυνση υλοποίησης των Παγκόσμιων Στόχων και αναφέρθηκε ειδικότερα:
α) στον θεσμικό διϋπουργικό μηχανισμό, που διαμορφώθηκε για τη διασφάλιση υψηλής πολιτικής δέσμευσης, αλλά και για τον κοινωνικό διάλογο για την επιτυχή εφαρμογή των Στόχων,
β) στις κυβερνητικές πολιτικές, που προωθούνται και συνδυάζονται με την επίτευξη των Στόχων στον κοινωνικό και οικονομικό πυλώνα,
γ) στα βασικά μέσα εφαρμογής και παραδείγματα ολοκληρωμένης διασύνδεσης πολιτικών, όπως τη στρατηγική για την κυκλική οικονομία και την κοινωνική πολιτική, και
δ) στα επόμενα βήματα που έχουν δρομολογηθεί, όπως η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής των Παγκόσμιων Στόχων, που θα συνδέεται με τη νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση εφαρμογής των Στόχων.

Κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων εστιάστηκε στην εισαγωγή των αρχών της βιωσιμότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας, στην ανάγκη μακροπρόθεσμων πολιτικών για την παραγωγή και εργασία και στην εισαγωγή καινοτόμων και ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων στα κοινωνικά αγαθά και στην αναπτυξιακή διαδικασία. Επίσης, αναδείχθηκε από τον Αν. ΥΠΕΝ το ζήτημα της αξιολόγησης των πολιτικών και της ανάπτυξης με βάση τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων για την αειφορία των πόρων και της βιωσιμότητας της οικονομίας, αλλά και η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων για μία κοινωνία και μία ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.
Ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας, ως πυλώνα ειρήνης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, επισημαίνοντας παράλληλα το σεβασμό που η Ελλάδα αποδίδει στις ανθρώπινες αξίες και τα δικαιώματα των προσφύγων, μεταξύ άλλων, μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε δομές υγείας και παιδείας. Όπως επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ «απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη του προσφυγικού ζητήματος γιατί δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη με όπλα και πολέμους».

Ο αναπλ. υπουργός διατύπωσε την αποφασιστικότητα της χώρας να εφαρμόσει την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους, δεδομένου ότι παρέχουν ένα φιλόδοξο πλαίσιο για μετασχηματισμό προς μια νέα, δίκαιη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, που διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, καθώς επίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τόνισε, επίσης, ότι η αρχή της «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» που διέπει την Ατζέντα 2030 στο σύνολό της αποτελεί υψηλή πολιτική προτεραιότητα για την Ελλάδα, η οποία εξέρχεται από μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, με απώτατο σκοπό τον επαναπροσδιορισμό των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, υπό το πρίσμα των Παγκόσμιων Στόχων και προς όφελος της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.

Στην παρουσίαση της έκθεσης της χώρας, συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) κ. Γιώργος Βερνίκος και η επικεφαλής της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, βουλευτής κα. Κατερίνα Ιγγλέζη, προκειμένου να αναδειχθεί η συνεργασία της Κυβέρνησης με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων και θεσμών για την επίτευξη των Στόχων, στο πλαίσιο μιας συνολικής εθνικής προσπάθειας, που αφορά το σύνολο των φορέων, θεσμών και πολιτών.

Ο κ. Βερνίκος τόνισε, από την πλευρά του, τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών στην επιτυχή υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων, αναφερόμενος στον εκτενή διάλογο που πραγματοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, ενώ η κα. Ιγγλέζη ανέλυσε εν συντομία τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Στόχων, μέσω του έργου των μόνιμων επιτροπών του.

Η επιτυχής παρουσίαση της Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης της Ελλάδας, που πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά για τη χώρα, συνοδεύτηκε από την υποβολή αναλυτικής Εθνικής Έκθεσης που συντάχθηκε υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και τη συνεισφορά όλων των υπουργείων, κατά κύριο λόγο του ΥΠΕΝ, το οποίο είναι θεματικά αρμόδιο για τους 7 από τους συνολικά 17 Παγκόσμιους Στόχους.

Η Ελληνική Πλατφόρμα, ως οργάνωση «ομπρέλα», εκπροσωπόντας οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης, θα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και τις εξελίξεις. Επιπλέον, αναμένει την ουσιαστική συνεργασία της Κυβέρνησης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιαίτερα την Κοινωνία των Πολιτών στα επόμενα βήματα και στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για την υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων.