Τροφή για σκέψη: Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ως δημοσιογραφική ατζέντα (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

medialab_1104

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους», πραγματοποίησε ένα συμμετοχικό εργαστήρι για δημοσιογράφους και υπεύθυνους επικοινωνίας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με θέμα: “Τροφή για σκέψη: Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ως δημοσιογραφική ατζέντα”.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου συζητήθηκαν καλές πρακτικές τόσο από εθνικά όσο και από διεθνή ΜΜΕ και έγιναν αναφορές σε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να επικοινωνηθούν αποτελεσματικά στο ελληνικό κοινό παγκόσμια θέματα, όπως η φτώχεια, η ανισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κλιματική αλλαγή. Το εργαστήρι υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα μέλη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη – Fair Trade Hellas, ActionAid και Οργάνωση Γη και με τη συμμετοχή εκπροσώπου από το British Council Greece.

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους” είναι η προώθηση μιας φιλόδοξης εφαρμογής της Ατζέντας 2030 από την ΕΕ, με την ουσιαστική αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον. Το έργο καλύπτει και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, ωστόσο διαμορφώνεται γύρω από τρεις ετήσιες θεματικές εκστρατείες: α) Καταπολέμηση των Ανισοτήτων, β) Βιώσιμη Διατροφή & Καλλιέργεια και γ) Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση, αλλά και τρία διατομεακά θέματα: α) Φύλο, β) Μετανάστευση και γ) Κλιματική Αλλαγή.

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, στα δύο χρόνια του προγράμματος, έχει υλοποιήσει σειρά δράσεων και σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενδυνάμωση οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές πόλεις της Ελλάδας γύρω από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

IMG_3799

IMG_3790

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤοlogosMESA+EU πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή (European Commission’s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme). Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.