ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το όραμά μας είναι ένας κόσμος δικαιοσύνης και ισότητας, χώρις φτώχεια, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον είναι αξιοσέβαστα. Ένας κόσμος, όπου οι αποφάσεις είναι κοινές και βασίζονται στην εύθυνη μας για τις επόμενες γενιές. Ένας κόσμος, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει αξιοπρεπώς και ισότιμα με όλους.
Οι αξίες μας είναι η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και ο αμοιβαίος σεβασμός, η συνεργασία, η συμμετοχή, η βιωσιμότητα, η κοινή ευθύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία