Συνάντηση με αντιπροσώπους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) & στελέχη της Επιτροπής Υποστήριξης της Ανάπτυξης (DAC)

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 μέλη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη συναντήθηκαν με αντιπροσώπους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟOΣΑ) και στελέχη της Επιτροπής [...]