ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Το Σ.Ε.Π έχει σαν σκοπό την παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα με την εφαρμογή του Προσκοπικού συστήματος, το οποίο συνίσταται στη διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και στην προσφορά φυσικής αγωγής, κυρίως με την ομαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι. Το Σ.Ε.Π. ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να αναπτύξει τις ψυχικές, τις πνευματικές, τις κοινωνικές, τις ηθικές και τις φυσικές δυνατότητες των μελών του, ώστε να καταστούν χρήσιμοι, ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Μπενά. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Πτολεμαίων 1, 116 35, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 7231218 – Fax: +30 210 7236561 – Email: mbena@sep.org.gr – Ιστοσελίδα: http://www.sep.org.gr