ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2010 ως ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας με δράσεις «Κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού της Ανεργίας και της Φτώχειας». Ως βασικό στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την επιχειρηματικότητα.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Ψωρογιάννη. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 33, 104 34, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 211 7051841 – Fax: +30 211 7051002 – Email: equalsocietyathens@gmail.com Ιστοσελίδα: www.equalsociety.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΔΑΣ)

Το “Κέντρο Διεθνούς Αλληλεγγύης & Συνεργασίας – ΚΕ.Δ.Α.Σ” είναι μια ελληνική, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ). Στόχος της είναι η παροχή ιατρικής, εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση, προκειμένου να συντελέσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Στην Ελλάδα το ΚΕ.Δ.Α.Σ είναι αναγνωρισμένο ως μη κυβερνητική οργάνωση(MKO) από το 1996 (αρ. αποφ. Πρωτοδικείου Αθηνών 5483/1996). Η έδρα της Οργάνωσης είναι στην Αθήνα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Δαής. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 67, 115 27, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 8236877 – Fax: +30 210 7789901 – Email: contact@kedas.gr, ioannisdais@gmail.com – Ιστοσελίδα: www.kedas.gr

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ

Ο οργανισμός Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία (ΚΧΠΒ) εργάζεται σε διεθνές επίπεδο και προωθεί κάθε δράση, σκέψη και πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό των πολέμων στον κόσμο, αλλά και στην εξάλειψη της βίας και της διάκρισης σε κάθε μορφή τους (οικονομική, ψυχολογική, ηθική, σωματική, θρησκευτική ή άλλη). Η μεθοδολογία εργασίας του είναι βασισμένη στην ενεργό μη-βία. Σε διεθνές επίπεδο είναι οργάνωση με συμβουλευτικό χαρακτήρα στο ECOSOC του ΟΗΕ.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νίκος Στεργίου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Ερμού 64, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 6949401458 – Email: info@kosmosxorispolemous.gr, – Ιστοσελίδα: www.kosmosxorispolemous.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο «Όμιλος για την Unesco Νέων Θεσσαλονίκης» είναι μια ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ομάδα στόχο τους νέους. Λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unesco, από την οποία της έχει παραχωρήθει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος, και έχει ως κύριο στόχο την ενεργοποίηση, συμμετοχή και εκπαίδευση των νέων με βάση τις αρχές της μη τυπικής μάθησης και με τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες που βάζει ο διεθνείς οργανισμός για τους νέους.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μπάμπης Παπαϊωάννου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Πτολεμαίων 29Α, 546 30, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα – Τηλ: +30 6936963266 – Email: info@unescoyouth.gr – Ιστοσελίδα: http://unescoyouth.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «OI ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική Οργάνωση η οποία υλοποιεί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα τον πολιτισμό της ελιάς και σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Συμμετέχει, επίσης, ως συντονιστής ή εταίρος στην υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακού ή κοινωφελούς χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Καραμπάτος. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αριστομένους 91, 241 00 Καλαμάτα, Ελλάδα – Τηλ: +30 27210 95620- Fax: +30 27211 10350 – Email: info@olivetreeroute.gr – Ιστοσελίδα: www.olivetreeroute.gr

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Το Σ.Ε.Π έχει σαν σκοπό την παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα με την εφαρμογή του Προσκοπικού συστήματος, το οποίο συνίσταται στη διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και στην προσφορά φυσικής αγωγής, κυρίως με την ομαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι. Το Σ.Ε.Π. ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να αναπτύξει τις ψυχικές, τις πνευματικές, τις κοινωνικές, τις ηθικές και τις φυσικές δυνατότητες των μελών του, ώστε να καταστούν χρήσιμοι, ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Μπενά. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Πτολεμαίων 1, 116 35, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 7231218 – Fax: +30 210 7236561 – Email: mbena@sep.org.gr – Ιστοσελίδα: http://www.sep.org.gr

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Oργάνωση “Φαρμακοποιοί του Κόσμου” ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα από μια ομάδα 24 Ελλήνων Φαρμακοποιών. Βασικοί στόχοι της Οργάνωσης που λειτουργεί αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, είναι: 1) Η συλλογή, αγορά, ο έλεγχος και η συσκευασία ιατροφαρμακευτικού υλικού, με σκοπό να προωθηθεί δωρεάν σε άτομα, ομάδες ή Νοσηλευτικούς Φορείς εντός και εκτός της χώρας, μέσω συνοδευόμενων Αποστολών από μέλη της Οργάνωσης. 2) Η Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας ή άλλων κοινωνικών προβλημάτων, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς και Οργανώσεις.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Σπύρος Σερεμίδης. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, 166 75, Γλυφάδα, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ:+30210 9623845,Fax:+30210 965238 Email:worldpharmacists@yahoo.com,serio@hol.gr- Ιστοσελίδα: http://www.worldpharmacists.org/index1.php

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

Η Οργάνωση Γη είναι μια Μη Κερδοσκοπική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010 με στόχο την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Νοημοσύνης. Αναζητεί και προτείνει τρόπους που ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα από την μεταβολή του συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης θα πετύχει μικρές νίκες στην καθημερινότητά του για ένα βιώσιμο μέλλον. Στόχος μας, να φέρουμε κοντά ανθρώπους, ιδέες και πρακτικές που εξερευνούν, ανακαλύπτουν και δημιουργούν μία διαφορετική σχέση: •του ανθρώπου με τη γη & τη φύση •των ανθρώπων μεταξύ τους •της οικονομίας με τη κοινωνία και το περιβάλλον.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Κωνσταντίνος Μαχαίρας. Στοιχεία επικοινωνίας : Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 67, 131 22, ‘Ιλιον Αθήνα – Τηλ.: +30 210 2325380 – Εmail: info@organizationearth.org – – Ιστοσελίδα: http://www.organizationearth.org/