ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

Καταγραφή

Η CONCORD είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Αρωγή και την Ανάπτυξη. Αποτελείτε από οργανώσεις-μέλη: 28 εθνικές Πλατφόρμες, 24 διεθνή δίκτυα και 3 συνεργάτες μέλη που εκπροσωπούν περισσότερες από 2.600 ΜΚΟ και υποστηρίζονται από εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διάβαστε περισσότερα..

 

 

 

GCAP_Logo-HighRes

 

GCAP αποτελείται πάνω από 11.000 ΜΚΟ, οργανωμένες σε 58 εθνικές πλατφόρμες. Κάθε εθνική πλατφόρμα συνεργάζεται με οργανώσεις βάσης σε εθνικό επίπεδο πάνω στα πιο σημαντικά ζητήματα στη χώρα τους. Διαβάστε περισσότερα…