Επιχορηγήσεις για δράσεις γύρω από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019-2020

SUBGRANTING 2018 - FOR YOU TO EDIT (1)

Είσαι Οργάνωση της Κοινωνίας Πολιτών ή τοπική ομάδα με νομική μορφή που δραστηριοποιείται γύρω από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» μπορεί να στηρίξει μια δράση σου!

Στόχος του προγράμματος κλιμακωτής επιχορήγησης είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων και αρχών σε δεσμεύσεις και πρακτικές για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030.

Δύο τύποι επιχορηγήσεων είναι διαθέσιμες:

Lot 1: 3 επιχορηγούμενα project ύψους 2.000 € (ανώτατο όριο) στην Ελλάδα

Lot 2: 6 επιχορηγούμενα έργα ύψους 7.500 € (ανώτατο όριο), ανοιχτά για υποψήφιους που προέρχονται από τις 15 χώρες του προγράμματος (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχία).

Επιλέξιμες δραστηριότητες μπορεί να είναι:

  • Δημόσιες εκδηλώσεις
  • Εκδηλώσεις κατάρτισης
  • Συζητήσεις σε πάνελ
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σχολεία, πανεπιστήμια κλπ.)
  • Διάλογοι, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών απόψεων με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
  • Δραστηριότητες στο δρόμο
  • Εργαστήρια
  • Δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
  • Δραστηριότητες νεολαίας

Η περίοδος εκτέλεσης των επιχορηγούμενων project ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων (Απρίλιος 2019) και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020.

Η προθεσμία για την υποβολή της πρότασής σας λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2019, τα μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης.

Προσοχή: Η αίτηση κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (on line form). Εντός της αίτησης, σας ζητείτε να επισυνάψετε λεπτομερή προϋπολογισμό του project στη Φόρμα Προϋπολογισμού (θα τη βρείτε στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας). Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να ανέβει σε μορφή PDF με ονομασία αρχείου σύμφωνα με το παράδειγμα: Lot 1, Greece,[Name of the organisation].

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια προεπισκόπηση των ερωτήσεων πριν συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα.

Χρήσιμα αρχεία και σύνδεσμοι:

LOT 1: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων | Συχνές Ερωτήσεις | Αίτηση | Φόρμα Προϋπολογισμού

LOT 2: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων | Αίτηση | Φόρμα Προϋπολογισμού

Για περισσότερες πληροφορίες: Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Project Manager: Βανέσσα Αγάπιε, va@hellenicplatform.org, 6972764260.

 logosMESA+EUΤο πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή (European Commission’s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme). Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.