Αποτελέσματα προγράμματος επιδοτήσεων

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατατέθηκαν πολλές και καλές προτάσεις από την Ελλάδα στο πρόγραμμα επιδοτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους”.
Η επιλογή των νικητών δεν ήταν εύκολη διαδικασία.

Η κοινοπραξία του έργου και η κριτική επιτροπή αξιολόγησης έχουν επιλέξει τις ακόλουθες νικητήριες προτάσεις:


Subgranting-LOT-1-results

Subgranting-LOT-2-results


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους για τη συμβολή τους και να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή τους στις επόμενες εκδηλώσεις και προτάσεις συνεργασίας!