ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατηγική της Ελληνικής Πλατφόρμας βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της διαμόρφωσής της, αναμένοντας την οριστικοποίηση και τελική έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Πλατφόρμας στο τέλος Ιουνίου 2015.

Η στρατηγική αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Development & Democracy” με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη, κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους των μελών, συμμετοχή των μελών σε δύο βασικά εργαστήρια με θέμα τη στρατηγική, την αξιοποίηση της εμπειρίας από άλλες μεγάλες Ευρωπαϊκές πλατφόρμες και την παρουσίαση και συζήτησή της κατά την ημερίδα για τα αποτελέσματα του προγράμματος “Development & Democracy” την 30η Μαρτίου 2015.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2015 – 2020

Οραματιζόμαστε, στοχεύουμε και δουλεύουμε για μία  “Δίκαιη ανάπτυξη για όλους”. Το επιτυγχάνουμε μέσα από τους τρείς βασικούς άξονες της στρατηγικής μας.

 • 1. Μεγιστοποιούμε την επιρροή μας
  Με την κοινή μας δράση επηρεάζουμε τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα, την ΕΕ και διεθνώς για τη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βασικοί μας στόχοι:
 • Η εθνική πολιτική
 • Η ευρωπαϊκή πολιτική
 • Οι μεγάλοι χορηγοί & οργανισμοί

Η Ελληνική Πλατφόρμα καθίσταται επίσημος συνομιλητής για την ανάπτυξη.

 • 2.Δικτυώνουμε & ενδυναμώνουμε την Κοινωνία των Πολιτών
  Προσφέρουμε εκπαίδευση, τεχνογνωσία, μετεκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση σε στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Ενδυναμώνουμε τη θέση μας και το περιβάλλον για τις ΜΚΟ. Βασικοί μας στόχοι:
 • Διευρύνουμε την Ελληνική Πλατφόρμα με νέα μέλη, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο πλαίσιο των Βιώσιμων Αναπτυξιακών Στόχων (SDGs).
 • Αναπτύσσουμε εσωτερικά στην Ελληνική Πλατφόρμα κοινά κριτήρια Διαφάνειας & Λογοδοσίας.
 • Κτίζουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων, των οργανώσεων του δικτύου και του τομέα.
 • Διευρύνουμε και εμβαθύνουμε την επιρροή της επικοινωνιακής πολιτικής μας.
 • Επενδύουμε σε ευρύτερες συνεργασίες με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Ελληνική Πλατφόρμα καθίσταται αξιόπιστος εκπρόσωπος της Κοινωνίας των Πολιτών

 • 3.Εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα της Πλατφόρμας
  Εξασφαλίζουμε την αποτελεσματική και βιώσιμη οργάνωση της Ελληνικής Πλατφόρμας. Βασικοί στόχοι:
 • Εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους.
 • oΕξασφαλίζουμε τη σωστή οργανωσιακή ανάπτυξη.

Η Ελληνική Πλατφόρμα καθίσταται διαχρονικός θεσμός της Κοινωνίας των Πολιτών.