Διεθνής αλληλεγγύη για τον Covid 19

 

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης -σήμερα Παρασκευή 22 Μάϊου- η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Global Call To Action Against Poverty ενώνεται με πάνω από 600 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο για να απαιτήσουν από τους ηγέτες όλων των χωρών να ενεργήσουν από κοινού για να καταπολεμήσουν το COVID-19 και να εκπονήσουν ένα σχέδιο για την οικοδόμηση μιας νέας αλληλέγγυας, παγκόσμιας κοινότητας.

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου στιγμή κρίσης. Η πανδημία Covid-19 ωθεί την ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας στο όριο και έχει τεράστιες επιπτώσεις στον ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ιστό παγκοσμίως.

Η πανδημία επηρεάζει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με υποκείμενες συνθήκες υγείας και υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης ολόκληρης της κοινωνίας για την παροχή συστημάτων που ανταποκρίνονται σε όλες τις ηλικίες. Πρόκειται για μια επείγουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που φέρνει στην επιφάνεια την έντονη υποκείμενη ευθραυστότητα και τις ανισότητες των κοινωνιών μας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν ισχυρότερα συστήματα υγείας, καθολική παροχή του δικαιώματος στην υγεία και κοινωνική προστασία για όλους, με απώτερο σκοπό μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ορίζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία πολιτών και οι εθελοντές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της κοινωνικής δράσης διασφαλίζοντας ότι όσοι είναι πιο ευάλωτοι δεν θα μείνουν πίσω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η παγκόσμια απάντηση στην πανδημία δεν πρέπει να αφήσει κανέναν πίσω.

Καλούμε τις κυβερνήσεις των χωρών μελών των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του G20 να ηγηθούν μιας πολυμερούς διαδικασίας για να διασφαλίσουν διαθέσιμα επαρκή κεφάλαια μέσω του Π.Ο.Υ. και των εθνικών κυβερνήσεων, εξασφαλίζοντας παροχή δωρεάν καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής ασφάλειας και υποστήριξης σε όσους επηρεάζονται άμεσα σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Ζητούμε άμεση διαγραφή χρέους, μηχανισμούς ανακούφισης οικονομικών υποχρεώσεων και επενδύσεις αλληλεγγύης μεγάλης κλίμακας για τη χρηματοδότηση της συνεχούς καθολικής παροχής δημόσιας υγείας και παροχής κοινωνικής ασφάλειας παντού σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι καθολική και δωρεάν για όλους.

Μας ανησυχεί το γεγονός ότι οι έκτακτες εξουσίες χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για να περιορίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ανθρώπων, να μειώσουν την ευκαιρία για δημόσιο διάλογο και την άρση του καθήκοντος μέριμνας για τους πολίτες που είναι πιο ευάλωτοι λόγω ηλικίας και αναπηρίας από τους παρόχους υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Επιπλέον ορισμένες κυβερνήσεις αποκρύβουν σκόπιμα τις καταγγέλλοντες πληροφορίες και τις πληροφορίες σχετικά με ανεπάρκειες ως απάντηση στην εξάπλωση του ιού COVID-19 και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χρήση ενισχυμένων δυνάμεων επιτήρησης για τον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Υπενθυμίζουμε σε όλες τις κυβερνήσεις ότι τυχόν περιορισμοί στην κυκλοφορία και τη συγκέντρωση πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα. Τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά, να υπόκεινται σε επανεξέταση ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο της εξάπλωσης της πανδημίας και να στοχεύουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα να εξισορροπούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Υποστηρίζουμε περαιτέρω την έκκληση του ΟΗΕ για παγκόσμια κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της πανδημίας όπου καλεί επιπλέον τις κυβερνήσεις να χαλαρώσουν τις κυρώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια για ευάλωτα άτομα σε χώρες που υπόκεινται σε κύρωση και την ανακατεύθυνση στρατιωτικών δαπανών στην κοινωνική προστασία.

Σημαντικές αυξήσεις στα ποσοστά βίας που βασίζονται στο φύλο (επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια), συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας σε κατάσταση εγκλεισμού, φυλετικές και σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο δρόμο και στο χώρο εργασίας, αρνητικές στρατηγικές αντιμετώπισης της βίας, κρατική βία, ενώ η υποστήριξη συχνά εκτρέπεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών και των παιδιών.

Οι γυναίκες διαδραματίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καταπολέμηση του COVID-19. Αποτελούν το 70% του παγκόσμιου προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης και αναγνωρίζοντας ότι είναι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς.

Καλούμε όλες τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για να μπορούν να προσφέρουν σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και με τους κατάλληλους χρηματοοικονομικούς πόρους, μειώνοντας το 28% μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της υγείας με την εφαρμογή της
άμεσης ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Καλούμε τις κυβερνήσεις επειγόντως να αυξήσουν τις προτεραιότητες και τη χρηματοδότηση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας βάσει φύλου (GBV). Πρέπει να ακολουθηθεί μια διπλή προσέγγιση: 1) η χρηματοδότηση εξειδικευμένων οργανισμών για την αντιμετώπιση της βίας βάσει φύλου (GBV) για την παροχή πρωτοβουλιών πρόληψης, δομών, ανοιχτών γραμμών, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης. 2) Υιοθέτηση μιας πολυτομεακής προσέγγισης ενσωματώνοντας τον τερματισμό της βίας βάσει φύλου.

Ο Covid-19 εμφανίστηκε σε μια κατάσταση όπου η φύση ήταν υπό πίεση και πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας προς εξαφάνιση. Υποστηρίχθηκε ότι ο ιός είναι η έκκληση αφύπνισης της φύσης στην ανθρωπότητα. Δεν είναι μόνο οτι πολλά είδη ζώων γεννιούνται και μεγαλώνουν σε κακές συνθήκες, αλλά και τα αυξημένα επίπεδα της αποψίλωσης των δασών απομακρύνουν την ανθρωπότητα από το φυσικό κόσμο με αποτέλεσμα η βιοποικιλότητα να βρίσκεται υπό καθημερινή επίθεση.

Καλούμε τον ΟΗΕ να επανεξετάσει επειγόντως και να προχωρήσει σε απαγόρευση του εμπορίου ζώντων άγριων ζώων και καλούμε περαιτέρω όλες τις κυβερνήσεις να σταματήσουν την αποψίλωση των δασών.
Οποιοδήποτε οικονομικό κίνητρο πρέπει να διασφαλίζει ότι η οικονομία του μέλλοντος είναι βιώσιμη και δίκαιη, να απομακρύνει τις επιδοτήσεις από τις βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων και να δημιουργεί εκατομμύρια βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αφοσιωμένοι για να οικοδομήσουμε καλύτερα καθοδηγούμενοι από τις αρχές και τις δεσμεύσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της καθολικότητας, της συνεργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διασύνδεσης και να μην αφήσουμε κανέναν πίσω.

Απαιτούνται πολιτικές που βασίζονται στο διεθνές πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής για την παροχή εισοδηματικής ασφάλειας, την καλύτερη δυνατή υγεία, την αξιοπρεπή στέγαση, την ασφάλεια και την απόλαυση των δικαιωμάτων για άτομα όλων των ηλικιών.

Χρειαζόμαστε ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο που υποστηρίζει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ ανθρώπων, κυβερνήσεων και αγοράς, το οποίο μειώνει ριζικά τις κοινωνικές ανισότητες και θέτει τα θεμέλια για μια δίκαιη, ισότιμη και βιώσιμη οικονομία που λειτουργεί για όλους και όλες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δηλώσετε την υποστήριξή σας και για να διαβάσετε την κοινή δήλωση στα αγγλικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.covidcitizenaction.org

22 Μαΐου
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΛΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΥ
#STRONGERTOGETHER

f0b1d53a-f1c4-48ab-9baa-bc36078894d7_Screenshot+2020-05-21+at+21.12.01

Ο COVID-19 είναι μια παγκόσμια απειλή που χρειάζεται μια κοινή παγκόσμια απάντηση. Πρέπει να προστατευτούμε όλοι, παντού, και να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ενώνουν δυνάμεις για να δείξουν ότι είμαστε #StrongerTogether.

ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ
Κάθε δράση που κάνουμε έχει τη δύναμη να εμπνέει περαιτέρω δράση. Δείξε την πολύχρωμη έκφραση αλληλεγγύης σου ενόψει της κρίσης και έλα μαζί μας στη δημιουργία μιας πολλαπλασιαστικής επίδρασης μετασχηματιστικής αλλαγής, ελπίδας και αλληλεγγύης όταν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο το χρειαζόμαστε περισσότερο!

Μοιράσου την δράση σου στα κοινωνικά δίκτυα με το hashtag #StrongerTogether

———-

Υπογράφουν οι Οργανώσεις:

1. 300 women voices for development
2. 3BLMedia/TriplePundit
3. 4D
4. Abibiman Foundation
5. Abibinsroma Foundation(ANF)
6. Abundance of Hope Initiative
7. Academia nacional de gestión de riesgos inclusiva y proteccion civil
8. Academy of Grassroots Studies and Research of India (AGRASRI)
9. Accelerating Climate Action
10. Accord-Bridge Foundation
11. Act Alliance
12. Action For Development
13. Action Against Hunger
14. Action for Global Health
15. Action for Sustainable Development
16. ACTION HEALTH INCORPORATED
17. Action Secours Ambulance
18. ActionAid
19. ACTIONS DES FEMMES POUR LES INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT
20. Actions pour le Développement(A4D)
21. Activista Movement Kenya
22. ADAB (Association of Development Agencies in Bangladesh)
23. Adara Development Initiative
24. Adara Development Initiatives
25. ADD International
26. ADIR-Burundi
27. Adivasi Navjeewan Gathan Navjyoti Agua (ANGNA)
28. Advocacy Initiative for Development (AID)
29. Advocacy, Research, Training and Services (ARTS) Foundation
30. Afirca Future Foundation
31. Africa Intercultural Development Support Trust
32. Africa Network for Environment and Economic Justice(ANEEJ)
33. Africa Rise Foundation
34. African Center for Solidarity and mutual Aid between the Communities
35. African Monitor
36. African Monitor – Uganda
37. African Young Positives Network
38. African Youth for Development commission
39. African Youth Movement
40. AfroLeadership
41. AidWatch Canada
42. AIESEC Mexico A.C.
43. Akhil Wazir
44. Alex Martins Development
45. Alianza por la Solidaridad
46. Alison Page
47. ALLIANCE CONTRE LA PAUVRETE AU MALI “GCAP”
48. Alliance for Empowering Rural Communities
49. Alphabeta Comunicaciones
50. Amis des Etrangers au Togo: ADET
51. Andrew Crotty
52. Andrew Morgan
53. Aneta Hejrovskí¡
54. Animis Philanthropic Ventures Inc.
55. ANIMO Jalisco
56. ANTAR Society for Development
57. Arab NGO Network For Development, ANND
58. ARBO A.C.
59. Argentine Network for International Cooperation – RACI
60. Arise Help For Child Foundation Bangladesh
61. ASHISH SHRIVASTAVA
62. Asia and Pacific Alliance of YMCAs
63. Asia Civil Society Partnership for Sustainable Development (APSD)
64. Asia Dalit Rights Forum
65. Asia Development Alliance
66. Asia Partnership for Sustainable Development
67. Asian Center for the Progress of Peoples
68. Asian Dalit Rights Forum (ADRF)/ Dalit NGO Federation, Nepal
69. Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
70. Asociación de organismos no gubernamentales ASONOG.
71. Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente
72. Association action pour le Traitement des malades du Coeur ACTC
73. Association Camerounaise pour la Prise en charge des Personnes Agées
74. Association d’Aide à l’Education de l’Enfant Handcapé (AAEEH)
75. Association des Jeunes pour le Développement des Communes(AJDC-Mali)
76. Association For Promotion Sustainable Development
77. ASSOCIATION MALIENNE POUR LA SAUVEGARDE DU BIEN ETRE FAMILIAL
78. Association Nationale des Partenaires Migrants
79. Association pour intégration et le Développement Durable au Burundi
80. ASSOCIATION POUR LES VICTIMES DU MONDE
81. Association Tournesol
82. ATD Fourth World Movement
83. Ation Batwa pour le Développement intégral et l’assistance aux vulnérable
84. Atlas4dev
85. AwazCDS-Pakistan
86. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
87. Badhon Manob Unnayan Sangstha
88. Bangladesh Nari Progati Shangha (BNPS)
89. Bangladesh NGOs Network for Radio & Communication(BNNRC)
90. Banka BioLoo
91. Barbara asbl
92. Baruch Initiatives for Transformation
93. BEPI FOUNDATION
94. BEPI Foundation (Best Education Practice Initiatives)
95. Bernard Gallagher
96. Bharathidasan University
97. Blue Sky Trust
98. Bond
99. Bonik Naj AC
100. Bosagora Geneva
101. BPF Korea
102. Brain Builders International
103. BRAVEAURORA
104. Brian Abraham
105. Bring back our girls/ADi clean shores
106. Building Blocks for Peace Foundation
107. Bureau for Regional Outreach Campaigns – BROC
108. Burundi Child Rights Coalition
109. BURUNDI RUGBY LEAGUE-RUGBY A XIII COOPERATIVE
110. Burundi smart services Hub
111. BUSINESS INNOVATION RESEARCH DEVELOPMENT
112. CAFSO-WRAG for Development
113. Cambridge Resource Economics
114. Camilla Streich
115. Camiseteados
116. Canadian Council for International Co-operation
117. Carbone Guinée
118. Care of the Ageing, Needy and Underprivileged Association
119. Caroline Chambers
120. Caucasus Environmental NGO Network (CENN)
121. Caucus of Development NGO Networks – CODE-NGO
122. CDIA Paraguay
123. CECADE, El Salvador
124. CEMEDEC, Port Harcourt, Nigeria
125. Centre d’Autopromotion de la Femme et de l’Enfant CAFEN
126. Centre d’Education aux Vulnerable
127. Centre for Climate Change Adaptation and Mitigation , Uyo
128. Centre for Human Rights & Development
129. Centre for Social Policy Development
130. Centre Oecuménique pour la Promotion du Monde Rural
131. Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C.
132. Cercle d’aide Femme-Enfant ( C.A.F.E)
133. CERMI CV
134. CHALLENGES International
135. Champion Girls
136. Charles Irudayam
137. Checcos AC.
138. Child Protection Committee of Lahore Bar Association
139. ChildHelp Sierra Leone
140. Children England
141. Christopher Lindley
142. CILONG
143. CIPAF; Center for Research on Women’s Action
144. CISCD
145. CIVICUS
146. Civil Society Advance Forum on Sustainable Development
147. Civil Society Coalition on Sustainable Development
148. Civil Society Development Association “ARGO”
149. Civil Society Forum of Tonga
150. Civil Society SDGs Campaign/GCAP Zambia
151. Coalition Des Volontaires Pour La Paix ET Le Developpement
152. Coalition Malienne Gouvernance COALITION TOGO 2030
153. Colegio Euro Texcoco
154. Colores del Rincón A.C.
155. Community Action on Sustainable Development Initiative
156. COMMUNITY AND FAMILY AID FOUNDATION-GHANA
157. COMMUNITY BASED ORGANIZATION
158. Community Care Foundation
159. Community Empowerment for Progress Organisation (CEPO)
160. Conecta2 con el Mundo
161. CONFEDERATION PAYSANNE DU CONGO/RDC
162. Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd
163. CONSEIL DES FACILITATEURS DES PAYS DES GRANDS-LACS
164. Construisons Ensemble le Monde
165. Coordinadora de ONGD-España
166. Coordinadora ONGD La Rioja
167. Council for NGOs in Malawi – CONGOMA
168. Covid19 Youth Task Force Uganda
169. Creative Youth Community Development Initiatives
170. Cristian Gabriel Cáceres Morí¬nigo
171. Cristina García
172. CRV & Co – My World México
173. CURARSE EN SALUD
174. Curtis Business
175. Cynthia Annamma Mathew
176. Czechia Against Poverty and Inequality
177. D L
178. Dafna Ubilla
179. Daily Elderly Center Ardager
180. Dalit NGO Federation (DNF)
181. Dalit society for Human Right
182. Dash Inspectorate Cameroon Ltd Co
183. DEAR Africa
184. Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)
185. DEVELOPMENT & INTEGRITY INTERVENTION GOAL FOUNDATION
186. Development Initiative for Community Impact
187. Development Service Exchange
188. DEVTANU BOSE
189. Diaconia ECCB – Center of Relief and Development
190. DION (Small Island Developing States)
191. Diplomacy & Development Review Forum (DDRF)
192. DIS-MOI (Mauritius)
193. Divine Bliss Amore Golden Molecule
194. Shahram Dehbozorgi, M.D., Ph.D., M.P.H.
195. Earth+30
196. East Eagle Foundation
197. ECHALE
198. EcoHimal Nepal
199. Economic Justice Network Sierra Leone
200. Edmund Rice International
201. Egerton University
202. Eleanor McRea
203. Elisée DITCHARE
204. Elizka Relief Foundation/Africa Regional Civil Society Engagement
205. Emilia Vaccari
206. Emonyo Yefwe International
207. EMPOWER INDIA
208. End Water Poverty
209. Enlaces por la Sustentabilidad
210. Enough for All Organization (EFAO)
211. Prim. Julián Carrillo-My World Kids
212. Esebella Y. Wan
213. Estela Asenjo Pascual
214. Ethiopian Society for Public Administration and Management
215. European Alternatives
216. EuSAIN
217. Kirche im Rheinland
218. FACULTAD, A.C.
219. Fairtrade Foundation
220. FEDERACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL
221. FEDERATION TOGOLAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
222. Feminist Activist
223. Feminist League
224. African Women’s Development and Communication Network
225. Ferris University/JANIC
226. Finnish development NGOs Fingo
227. Fiona Robertson
228. Foro Ciudadno de Participación por la Justicia
229. FOCSIV
230. FOCSIV Italian Federation Christian NGOs
231. Focus 2030
232. FOKUSÂ – Forum for Women and Development
233. Fondazione Proclade Internazionale – onlus
234. Forum das Organistions Non Gouvernementales Angolaises
235. Forum Ökologie & Papier
236. Forum ong Timor-Leste(FONGTIL)
237. Forus
238. FOUAD ISSOUFA ALI
239. Foundation for Environmental Rights, Advocacy & Development
240. Foundation for Sport, Development and Peace
241. Foundation For Sustainable Development And Climate Action
242. Fraunhofer Gesellschaft
243. Frontier Foundation,Taiwan
244. Fundación Agenda Ciudadana – Chile
245. Fundación Alianza Caribe Fútbol Club Deportivo y Social
246. Fundacion Arcoirirs por el respeto a la diversidad sexual
247. Fundación Mexicana para la Planeación Familiara, AC MEXFAM
248. FUNDACION PARA EL PROGRESO SOSTENIBLE DEL TOTONACAPAN
249. Fundación Xihmai
250. Future Foundations / Global Social Leaders
251. Futuro en común
252. Gabidezin House Of Fashion-Boadi
253. GAPAFOT
254. Gatef organization
255. GCAP Burundi
256. GCAP Italia
257. GCAP Sri Lanka
258. GCap-Liberia Chapter
259. GCAP-RDCONGO
260. Gender-Center, Moldova
261. Gerardo Montes de Oca
262. GESIP S.C.
263. Gestos – HIV, Communication and Gender
264. Ghana CSOs Platform on SDGs
265. Gianangelo Giacalone
266. GirlUp
267. Global Call to Action Against Poverty (GCAP)
268. Global Citizen
269. Global Focus
270. Global Forum Against caste based Discrimination
271. Global forum on Discrimination based on Work and Descent
272. Global Institute for Youth Development
273. Global Youth Network Sierra Leone
274. Global youth network. Cameroun
275. GOLD ONG
276. Gray Panthers
277. Great Mind Empire Africa
278. Green Girls
279. Greenpeace
280. GreenPreztel – MYWM
281. Grupo Wambra Páramo
282. Gurmeet Mattu
283. Guzman Barraza Energy Engineering and Consulting
284. HACEY Health Initiative
285. Haiti Energy & Environment
286. Halley Movement Coalition-Mauritius
287. Hallo Bangladesh
288. HeForShe Cuernavaca
289. HELP – Liberia
290. HELP Center for Development
291. Help Refugees
292. HelpAge
293. HelpAge Italia
294. HESAWA FOUNDATION (HEFO)
295. HIRED Consult
296. Horizon d’Echange et de Lutte contre la Pauvrete
297. Housing and Land Rights Network – Habitat International Coalition
298. Human Impacts Institute
299. HUMAN NATURE PROJECTS UGANDA
300. Humanité Solidaire
301. Ibtikar for Empowerment and Social Entrepreneurship
302. Ikigai
303. ILC-DR
304. IMVF
305. Inades-Formation Tchad
306. Indigenous Peoples Global Forum for Sustainable Development
307. Inés Yábar
308. INFID
309. INITIATIVE for social development organization
310. Inspirator Muda Nusantara
311. Institute for Development and Leadership in Africa-IDEA
312. Institute of the Blessed Virgin Mary -Loreto Generalate
313. Instituto Nezaldi, SC
314. Instituto Pedadi. Emprendedores para vivir en equilibrio A.C.
315. Instituto Tepeyac Xcaret
316. Integrity Society of Taiwan
317. International Academy of Science, Health & Ecology
318. International Center for Accelerated Development/Network of African Youths for Development Nigeria
319. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
320. International NGO Forum on Indonesian Development
321. International Presentation Association
322. International Youth Alliance for Peace
323. IRDWSI
324. ISAAC OMONDI
325. ISCOMET Institute for Ethnic and Regional Studies
326. Jakub Kaspar
327. Jamaa Resource Initiatives
328. Jane Robins
329. Japan Civil Society Network on SDGs
330. Japan NGO Center for International Cooperation (JANIC)
331. JBOD
332. Jenny Smith
333. Jeunes Verts
334. Jeunes Verts Togo
335. JJ Personality
336. Joe Mac Eachen
337. Joongrang culture research institute
338. Jose María Toledo Soto
339. José Marí¬a Toledo Soto
340. Kadiwaku Family Foundation
341. KARIKA AGEING &HIV/AIDS PROGRAMME
342. Karyn Caplan Consulting
343. Kathleen Clegg
344. Kathryn Tobin
345. Kazakhstan International bureau for humanrights and rule of law
346. KCOC (Korea NGO Council for Overseas Development Cooperation)
347. Keila Amisadai López Rivera
348. Kelly Ann Yotebieng
349. Kethoseno Peseyie
350. Key Populations Uganda
351. Kikandwa Environmental Association
352. Kim Pringle
353. Kivu Green Team
354. Know COVID-19 Nigeria
355. Labour Business
356. Lanka Fundamental Rights Organization
357. Latindadd
358. Letras por la Paz
359. Lewes Stop Toxic Trade
360. Library and house of manuscript Al Abbas holy shrine
361. LIDÈ Foundation
362. Lit
363. Lithuanian NGDO Platform
364. Local Democracy Agency Mostar, Bosnia and Herzegovina
365. Local Governance Network- LOGNet
366. Low Carbon City
367. Lucas Riestra
368. MAISHA BORA
369. Make Mothers Matter (MMM)
370. Malou Domingo
371. Mama Wulk Centre
372. Mandi Martin
373. MANI TRUST
374. marhnos®
375. Mari Lau
376. Maria Ebun Foundation
377. Marouschka Buyten
378. Masaki Kubota
379. Medical IMPACT
380. Medical Mission Sisters
381. medicusmundi
382. Meher Rehman
383. Mesa de Articulación
384. MICOP CBO
385. Migrant Forum in Asia
386. Mindfulness Trainings International
387. Minority Rights Group International
388. Minority Rights Organization
389. Mother of Hope Cameroon( MOHCAM)
390. Mouvement pour la Solidarite
391. MPULUNGU YOUTH VISION CENTRE
392. MUNICIPAL ALLIANCE FOR BETTER AND SMART CITIES
393. Music for One
394. Muslim Family Counselling Services
395. MUSTAPHA AKSISSOU
396. MY World México
397. MYMUNWENCHI
398. National Action & Coordinating Group to End Violence
399. National Campaign for Sustainable Development Nepal
400. National Coalition of Civil Society Organizations of Liberia
401. National Old Folks of Liberia (NOFOL)
402. National Youth Council of Ireland
403. NE-CAP
404. Nepal Climate Change Federation
405. Nepal Development Initiative
406. NERDS RULE INC.
407. New Generation Outreach
408. NGO CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE
409. NGO Development center
410. NGO Federation of Nepal (NFN)
411. Nguzo africa
412. Nigeria Coalition on Youth, Peace and Security
413. Nigeria Network of NGOs
414. Ninna Alyssa Camille Adriano
415. Noble Delta Women for Peace and Development
416. NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION
417. NON STATE ACTORS COALITION (NSAC)
418. North East CALL TO ACTION on global poverty & climate change
419. NSINDAGIZA ORGANIZATION
420. OBSERVATOIRE AFRICAIN DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES DROITS FONDAMENTAUX OLPDF-AFRIQUE
421. Observatoire National pour la Démocratie et l’Environnement
422. One More Salary-Tanzania
423. ONE YOUNG AFRICAN LEADER
424. ONGD CEPROPHOT
425. Open School of Sustainable Development
426. Organisation Catholique pour la Promotion Humaine, OCPH/Caritas Guinée
427. Our Lady of Perpetual Help Initiative
428. Oxfam
429. Oxfam Intermon
430. Pacific Islands Association of Non-Governmental Organizations (PIANGO)
431. Pahel Pakistan
432. Pakistan Development Alliance
433. Pamella Mubeza
434. PAN AFRICAN VISION FOR THE ENVIRONMENT(PAVE)
435. Parents Without Partnersand Victims Forum
436. Pariwartan Sanchar Samuha
437. Participatory Research Action Network- PRAN
438. Patricia Rose Tudor
439. Pax Christi Scotland
440. Forme Nationale des Organisations Société Civile de Madagascar
441. Philippine Reconstruction Movement
442. Phoebe Tan Yi Xiu
443. Phuoc Nguyen
444. Plataforma contra la desigualdad en México (@fightmex)
445. Plataforma Portuguesa das ONGD (Portuguese NGDO Platform)
446. Plateforme des Organisations de la Sociótó Civile Haïtienn
447. Polycom Developmemt Project
448. Poor and Dalit Upliftment Service Committee
449. POSCO Agenda 2030/GCAP Senegal
450. Poverty Reduction Forum Trust
451. Povod, Slovenia
452. Presentation Sisters Ireland and England
453. Project Everyone
454. Protect your Environment Foundation
455. Proyecto ConcentrArte
456. Public Private Partnership Europe
457. Pyinkhone Phunsang Pawlkom
458. Quercus
459. Rachel Selman
460. RAINS – Ghana
461. RAPAD MAROC
462. Red Agenda 2030 MX
463. Red Internacional de Promotores ODS
464. Regional Centre for International Development Corporation
465. Renicc, Latindadd
466. RODADDHD
467. Réseau SOS Femmes en Détresse – SOS FED
468. Resource Link Foundation
469. Restless Development
470. Rhamna Women Association
471. ROJALNU BF
472. Rosalind Conway
473. Rozet
474. RRSC / ISRO
475. RUGE (UGT)
476. Rural Aid Pakistan
477. Rural Education and Action Development (READ)
478. Russian environmental NGO ECA
479. RVIM-CSR
480. SAF-Teso
481. Sahara Welfare Foundation
482. Salima Chitalia
483. Salimatou foundation for Education ( SaFE)
484. Salvador Ruiz Correa
485. Save the Children
486. Save the Climat (NGO In Consultative Status with UN ECOSOC)
487. Scotland’s International Development Alliance
488. SDG Action Alliance Bangladesh
489. SDG Childrens Parliament of Sri Lanka
490. SDG Children’s Parliament of Sri Lanka
491. SDG Citizens Forum of Sri Lanka
492. SDG Watch Austria
493. SDG Women Platform of Sri Lanka
494. SDG Youth Network of Sri Lanka
495. SDG Youth, Children, Women & Citizens Networks of Sri Lanka
496. SDGs Achievement Network (Japan)
497. SDGs Advocates Network
498. SDGs Kenya Forum
499. SDGs National Network Nepal
500. SDGs people’s Platform
501. SDGs達成のための交流の輪
502. Sequa / GIZ
503. Shaun Duffy
504. Sherita
505. Shirley Ann Sullivan Educational Foundation
506. SIPA Fair Trade
507. Sisters of Charity Federation
508. SLOGA Slovenian Global Action
509. Smiles Africa International Youth Development Initiative SAIDYI
510. Social Economic and Governance Promotion Centre
511. Social Initiative for Development Foundation
512. SocialGoodSummit
513. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
514. SOCIETY FOR SERVING HUMANITY
515. Solidarité numérique éducation et santé Castres
516. Solidarité Paysanne “SP” asbl
517. Solidaritó pour la Sócuritó et la Gouvernance Locale/RDC
518. Solidarity of South Asian Farmers and Producers (SSAFP)
519. Sonke Gender Justice
520. Sound Diplomacy
521. Spektro Asociación para el Desarrollo Social
522. ssio ingo
523. Andrew School
524. Steff Oates
525. STOPAIDS
526. Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)
527. Stuart Aitken
528. StudEc International
529. SUDIP KUMAR GHOSH
530. Sugur Development Agency (SUDA)
531. Sujith Vijayakumar
532. Sukaar Welfare Organization Pakistan
533. Sustainability Embassy in Romania
534. SYNAEMAB
535. Taiwan Alliance in International Development (Taiwan AID)
536. TECH PLATFORMS
537. Techno Innovation
538. The African Leadership Institute
539. The Angelic Ladies Society
540. the civil pole for development and human rights
541. The Garden of Hope Foundation
542. The Goose Guide
543. The Millennials Movement
544. The Mizizi Project
545. The National Council of NGOs/Action on Sustainable Development Goals Kenya Coalition
546. The Orchard Dharma Centre
547. The Peace Is Possible/ My World México
548. The Probono Centre
549. Think Centre (Singapore)
550. Tirtha b Biswokarma
551. Toktli Educación Ambiental
552. Transformative and integrative build out for All (TIBA
553. Transformunity
554. Trascender Saltillo A.C.
555. türkiye emekliler dernegi
556. Uganda Coalition for Sustainable Development
557. Uganda Forestry Association
558. Uganda National NGO Forum
559. UINIC-UINIC A.C
560. UNA-UK
561. Une Bonne Action
562. Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social
563. Unitaed Mission ti Nepal (UMN)
564. United Nations Association – UK
565. United Nations Association of Fiji
566. universidad de antioquia
567. Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca
568. University College of Education
569. Ussi Abuu Mnamengi
570. Vabieka, Festival Internacional de Payasas
571. Védegylet Egyesület
572. Veronica Castañeda
573. Veronica Golding
574. VICTORAMSPLIPTFY
575. Visthar
576. Voice for Climate Change
577. Voluntary Association of Agricultural General Development Health and Reconstruction Alliance
578. VSO
579. Wada Na Todo Abhiyan
580. World Association of Industrial and Technological Research Organizations
581. Water, Sanitation and Hygiene Network (WASH-Net) Sierra Leone
582. WECF e.V.
583. Wecf France
584. WECF International
585. West Africa Civil Society Institute
586. White Ribbon Campaign Namibia
587. Women Coalition for Agenda 2030
588. Women Deliver
589. Women’s World Summit Foundation
590. World Association for Christian Communication
591. World Chaplain Federation
592. World Youth Foundation
593. XRNE
594. Yegesie International Open College of Technology – YIOTEC
595. YES -YOUTH Education Support
596. Yes! for Humanity
597. YMCAComputer Training Cente and Digital Studio
598. YouLEAD Initiative
599. Younes naghmouche
600. Youth and Women for Opportunities Uganda
601. Youth Awareness And Peace Development (YAPD)
602. Youth Empowerment Synergy
603. Youth for sustainable development (Belarus)
604. Youth for The Mission
605. Youth Harvest Foundation Ghana
606. Youth Partnership for Peace and Development – Sierra Leone
607. Youth Without Borders – Tunisia
608. YUMA INZOLIA
609. Yusuff Mojeed Olatunji
610. Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity
611. Zóro Pauvre Afrique
612. АлтГУ
613. Инициативная группа Живая Земля, г. Новосибирск
614. Калужское движение “За права человека”
615. КУРС