Μικρές επιδοτήσεις για δράσεις γύρω από τους SDGs

Είσαι οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ή τοπική ομάδα με νομική μορφή και θέλεις να διοργανώσεις σε τοπικό επίπεδο μια εκδήλωση/δράση/εκπαιδευτική δραστηριότητα/street event/δημοσίευση γύρω από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης με εστίαση στην “Ανθρώπινη Ανάπτυξη & τη Μείωση των Ανισοτήτων”;

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη μέσω του προγράμματος, “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους”, σου δίνει τη δυνατότητα με μια αίτηση να διεκδικήσεις επιδότηση μέχρι 1.000 ευρώ για να υλοποιήσεις τη δράση σου.

Στόχος της επιδότησης είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων και αρχών σε δεσμεύσεις και πρακτικές για την εφαρμογή των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σημείωση: Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θα απονεμηθούν 3 επιχορηγήσεις με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει και άλλη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις με ανώτερο ποσό τις 7.000 ευρώ. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.makeeuropesustainableforall.org

Χρήσιμα έντυπα και πληροφορίες:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Έντυπο Αίτησης

Έντυπο Προϋπολογισμού

 

small eu flag Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση