Πρόσκοποι Ενεργοί Πολίτες του Κόσμου

ATT00359

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σε συνεργασία με την ΜΚΟ Fair Trade Hellas πραγματοποίησαν το πρόγραμμα “Πρόσκοποι Ενεργοί Πολίτες του Κόσμου’’ το οποίο είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης για τον αντίκτυπο των ενεργειών τους σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και να τα εκπαιδεύσει σε θέματα αειφορίας, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο εμπόριο, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η διαπολιτισμικότητα κ.ά.

Το πρόγραμμα «Πρόσκοποι – Ενεργοί Πολίτες του Κόσμου» (Scouting our way towards active global citizenship in EYD 2015 and beyond) ήταν ένα πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας (2015-2017), που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιήθηκε σε 7 ευρωπαϊκές χώρες σε κάθε μία από τις οποίες συμμετείχαν προσκοπικοί οργανισμοί και ΜΚΟ.

Το πρόγραμμα στόχευσε στην ευαισθητοποίηση των νέων πάνω σε παγκόσμια θέματα, τόσο περιβαλλοντικά όσο και ανθρωποκεκτρικά, όπως για παράδειγμα η Μη βίαιη επικοινωνία, περιβαλλοντικά ζητήματα, κοινωνικοί αποκλεισμοί, περιβάλλον και ανακύκλωση αλλά και η βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Σκοπός μας ήταν οι νέοι να έρθουν σε επαφή με δράσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και να πάρουν νέες ιδέες και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στις δράσεις τους.

Συνολικά, πάνω από 4.000 μέλη Πρόκοποι συμμετείχαν στα βωματικά εργαστήρια και μια μεγάλη ομάδα Ενηλίκων Στελεχών εκπαιδεύτηκε ώστε να γίνουν οι πολλαπλασιαστές της ιδέας. Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα σε 12 μέλη της Προσκοπικής Κίνησης να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να πάρουν μέρος σε βιωματικά εργαστήρια αλλά και ομιλίες με ομιλητές από όλο τον κόσμο.

 

DEAR web

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος, με εκπαιδευτικά σεμινάρια και με τη βοήθεια μιας ποικιλίας εργαλείων και εγχειριδίων, Πρόσκοποι σε επτά ευρωπαϊκές χώρες απόκτησαν νέες γνώσεις, υιοθέτησαν νέους τρόπους σκέψης και έγιναν φορείς αλλαγών, προωθώντας πιο υπεύθυνες και βιώσιμες στάσεις ζωής.

Η NaZemi  από την Τσεχία που ήταν ο leader του προγράμματος «Scouts and Guides: Active Global Citizens» κέρδισε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το βραβείο Global Education Innovation Award 2018.