ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Βιώσιμη Ελλάδα για Όλους

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους», με αφορμή την παρουσίαση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη των Ηνωνένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η Ελληνική Πλατφόρμα συμμετέχει σε ένα 3-ετές, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα, με τίτλο “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους”. Εταίροι του προγράμματος είναι 6 ευρωπαϊκά δίκτυα και 19 εθνικές πλατφόρμες Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση μιας φιλόδοξης εφαρμογής της Ατζέντας 2030 από την ΕΕ, με την ουσιαστική αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον. Ο ειδικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού και 15 εθνικών διατομεακών συνασπισμών της Κοινωνίας των Πολιτών για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που θα κινητοποιήσουν πάνω από 25 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, για να κάνουν τη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Το έργο καλύπτει και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, ωστόσο διαμορφώνεται γύρω από τρεις ετήσιες θεματικές εκστρατείες: α) Καταπολέμηση των Ανισοτήτων, β) Βιώσιμη Διατροφή & Καλλιέργεια και γ) Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή, αλλά και τρία διατομεακά θέματα: α) Φύλο, β) Μετανάστευση και γ) Κλιματική Αλλαγή.

Στον πρώτο χρόνο του προγράμματος, η Ελληνική Πλατφόρμα έχει υλοποιήσει σειρά δράσεων και σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση γύρω από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εκστρατεία για την «Καταπολέμηση των Ανισοτήτων».

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο: HPD_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_120718