ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΗ

ACTIONAID ΕΛΛΑΣ

Η ActionAid είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους και την ήττα της φτώχειας. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 45 χώρες για ένα κόσμο χωρίς φτώχεια και την αδικία. Η ActionAid Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1998 και μέχρι σήμερα, πάνω από 150.000 άνθρωποι έχουν υποστηρίξει το έργο μας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Γλυκερία Αράπη. Πληροφορίες: Διεύθυνση: Φαλήρου 52, 117 41, Αθήνα – Τ.: +30 210 9212321 – Ε: info.hellas@actionaid.org – W: www.actionaid.gr – Fb: www.facebook.com/actionaidhellas – Twitter: www.twitter.com/actionaidhellas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1981. Σκοπός της είναι η παροχή, σε όλους τους δυνατούς τρόπους, πολιτική, οικονομική, πρακτική και ηθική αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τους λαούς αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό για την προστασία, διατήρηση ή να επαναφορά της εθνικής τους και της εδαφικής τους ανεξαρτησίας, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευγενία Παπαμακαρίου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Ηπείρου 5, 10433 Αθήνα Ελλάδα – Τηλ: +30 210 3.813.052 – Φαξ: +30 210 3.831.603 – Email: eedda@otenet.gr – Ιστοσελίδα: www.eedda.gr

FAIR TRADE ΕΛΛΑΣ

Η Fair Trade Hellas είναι μια ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 με τη νομική μορφή του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, FTH_2008 άρχισε να προωθεί την ιδέα του Δίκαιου Εμπορίου, η οποία έχει ως στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Στόχος της οργάνωσης είναι η προώθηση της ηθικής και υπεύθυνης κατανάλωσης στην Ελλάδα, καθώς και να προωθήσουν τα προϊόντα μικρών παραγωγών από τις φτωχές χώρες στην ελληνική αγορά.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίνα Sarli (marina@fairtrade.gr) Επικοινωνία: Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 28, 10554, Ψυρρή, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 3314370 – Email: info@fairtrade.gr – Ιστοσελίδα: www.fairtrade.gr

HANDICAP CARE ΕΛΛΑΣ

Η Handicap Care Hellas (HCH) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. Το έργο εστιάζει στην καλλιέργεια και τη διάδοση καινοτόμων ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων, και την ανάληψη δραστηριοτήτων θετικής δράσης με στόχο την πλήρη και ισοδύναμη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με δυσλειτουργίες στα κάτω άκρα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παναγιώτης Μπαλάσκας Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Άλεξ. Διάκου 20, 135 61, Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 8320419 – Fax: +30 210 8320419 – Email: info@handicap.gr, hch_003@yahoo.gr – Ιστοσελίδα: www.handicap.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ – KMOP)

Η ΚΜΟΠ είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές ΜΚΟ με περισσότερα από 35 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών σε μειονεκτούσες ομάδες. Στους κύριους τομείς εξειδίκευσης της ΚΜΟΠ περιλαμβάνονται αυτοί της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, της απασχολησιμότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της επιστημονικής έρευνας και την ανάπτυξης της τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Εκτός από την άμεση παροχή των υπηρεσιών μέσω αποκεντρωμένων κοινοτικές εγκαταστάσεις (Τρεις Ομάδες σπιτιών και ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για ψυχικά ασθενείς, καθώς και συμβουλευτικά κέντρα σε διάφορες πόλεις), η ΚΜΟΠ συμμετέχει επίσης ενεργά τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά / διεθνή προγράμματα αντιμετώπισης των κοινωνικών θεμάτων εστιάζοντας ιδιαίτερα στην χαμηλή ειδίκευση των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, σε θύματα βίας και σωματεμπορίας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τις μειονοτήτες.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αντωνία Torrens. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ. +30 210 3637547 – Fax +30 210 3639758 – Email: kmop@kmop.eu – Ιστοσελίδα: http://www.kmop.gr

PRAKSIS MKO

Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση της οποίας κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων ανθρωπιστικήςβοήθειας και ιατρικών παρεμβάσεων. Βασικός μας στόχος είναι η εξάλειψη του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Η PRAKSIS δεν έχει ακόμη αρχίσει να εφαρμόζει αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά αυτό είναι εντός των στόχων μας για το 2015 όσον αφορά τις παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαριανέλλα Κλώκα. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 5205200 – Φαξ: +30 210 5.205.201 – Email: info@praksis.gr – Ιστοσελίδα: www.praksis.gr – Facebook: https://www.facebook.com/ngopraksis