ΜΕΛΗ

ACTIONAID ΕΛΛΑΣ

Η ActionAid είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους και την ήττα της φτώχειας. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 45 χώρες για ένα κόσμο χωρίς φτώχεια και την αδικία. Η ActionAid Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1998 και μέχρι σήμερα, πάνω από 150.000 άνθρωποι έχουν υποστηρίξει το έργο μας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Γλυκερία Αράπη. Πληροφορίες: Διεύθυνση: Φαλήρου 52, 117 41, Αθήνα – Τ.: +30 210 9212321 – Ε: info.hellas@actionaid.org – W: www.actionaid.gr – Fb: www.facebook.com/actionaidhellas – Twitter: www.twitter.com/actionaidhellas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1981. Σκοπός της είναι η παροχή, σε όλους τους δυνατούς τρόπους, πολιτική, οικονομική, πρακτική και ηθική αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τους λαούς αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό για την προστασία, διατήρηση ή να επαναφορά της εθνικής τους και της εδαφικής τους ανεξαρτησίας, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευγενία Παπαμακαρίου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Ηπείρου 5, 10433 Αθήνα Ελλάδα – Τηλ: +30 210 3.813.052 – Φαξ: +30 210 3.831.603 – Email: eedda@otenet.gr – Ιστοσελίδα: www.eedda.gr

FAIR TRADE ΕΛΛΑΣ

Η Fair Trade Hellas είναι μια ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 με τη νομική μορφή του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, FTH_2008 άρχισε να προωθεί την ιδέα του Δίκαιου Εμπορίου, η οποία έχει ως στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Στόχος της οργάνωσης είναι η προώθηση της ηθικής και υπεύθυνης κατανάλωσης στην Ελλάδα, καθώς και να προωθήσουν τα προϊόντα μικρών παραγωγών από τις φτωχές χώρες στην ελληνική αγορά.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίνα Sarli (marina@fairtrade.gr) Επικοινωνία: Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 28, 10554, Ψυρρή, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 3314370 – Email: info@fairtrade.gr – Ιστοσελίδα: www.fairtrade.gr

HANDICAP CARE ΕΛΛΑΣ

Η Handicap Care Hellas (HCH) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. Το έργο εστιάζει στην καλλιέργεια και τη διάδοση καινοτόμων ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων, και την ανάληψη δραστηριοτήτων θετικής δράσης με στόχο την πλήρη και ισοδύναμη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με δυσλειτουργίες στα κάτω άκρα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παναγιώτης Μπαλάσκας Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Άλεξ. Διάκου 20, 135 61, Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 8320419 – Fax: +30 210 8320419 – Email: info@handicap.gr, hch_003@yahoo.gr – Ιστοσελίδα: www.handicap.gr

ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες ΜΚΟ στην Ελλάδα, έχοντας μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επιστημονική έρευνα και στην παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του ΚΜΟΠ είναι οι δράσεις που υλοποιεί να έχουν όσο το δυνατό περισσότερο καινοτόμο χαρακτήρα και να μεγιστοποιούν τον κοινωνικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου. Οι δράσεις του ΚΜΟΠ προωθούν την ισότητα, την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.Στα μεγάλα έργα του ΚΜΟΠ είναι ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), την περίοδο 1979 – 1983, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης, το ΚΜΟΠ διατηρεί τρείς δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, ένα κέντρο ημέρας για άτομα με ψυχικά προβλήματα και δύο κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη). Τα τελευταία 15 χρόνια το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει εθνικές και διακρατικές δράσεις, προωθώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των παρακάτω τομέων:

  • Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα
  • Ισότητα
  • Μετανάστευση
  • Φτώχεια
  • Κοινωνία των Πολιτών
  • Εκπαίδευση
  • Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη Δικαιώματα
  • 3η ηλικία και Ευημερία
  • Ψυχική υγεία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Γιάννης Χατζίρης. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ. +30 210 3637547 – Fax +30 210 3639758 – Email: kmop@kmop.eu – Ιστοσελίδα: http://www.kmop.gr,  Facebookhttps://www.facebook.com/kmop.eu/  Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/kmop/

PRAKSIS MKO

Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση της οποίας κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων ανθρωπιστικήςβοήθειας και ιατρικών παρεμβάσεων. Βασικός μας στόχος είναι η εξάλειψη του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Η PRAKSIS δεν έχει ακόμη αρχίσει να εφαρμόζει αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά αυτό είναι εντός των στόχων μας για το 2015 όσον αφορά τις παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαριανέλλα Κλώκα. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 5205200 – Φαξ: +30 210 5.205.201 – Email: info@praksis.gr – Ιστοσελίδα: www.praksis.gr – Facebook: https://www.facebook.com/ngopraksis

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2010 ως ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας με δράσεις «Κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού της Ανεργίας και της Φτώχειας». Ως βασικό στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την επιχειρηματικότητα.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Ψωρογιάννη. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 33, 104 34, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 211 7051841 – Fax: +30 211 7051002 – Email: equalsocietyathens@gmail.com Ιστοσελίδα: www.equalsociety.gr

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ

Ο οργανισμός Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία (ΚΧΠΒ) εργάζεται σε διεθνές επίπεδο και προωθεί κάθε δράση, σκέψη και πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό των πολέμων στον κόσμο, αλλά και στην εξάλειψη της βίας και της διάκρισης σε κάθε μορφή τους (οικονομική, ψυχολογική, ηθική, σωματική, θρησκευτική ή άλλη). Η μεθοδολογία εργασίας του είναι βασισμένη στην ενεργό μη-βία. Σε διεθνές επίπεδο είναι οργάνωση με συμβουλευτικό χαρακτήρα στο ECOSOC του ΟΗΕ.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νίκος Στεργίου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Ερμού 64, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 6949401458 – Email: info@kosmosxorispolemous.gr, – Ιστοσελίδα: www.kosmosxorispolemous.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο «Όμιλος για την Unesco Νέων Θεσσαλονίκης» είναι μια ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ομάδα στόχο τους νέους. Λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unesco, από την οποία της έχει παραχωρήθει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος, και έχει ως κύριο στόχο την ενεργοποίηση, συμμετοχή και εκπαίδευση των νέων με βάση τις αρχές της μη τυπικής μάθησης και με τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες που βάζει ο διεθνείς οργανισμός για τους νέους.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μπάμπης Παπαϊωάννου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Πτολεμαίων 29Α, 546 30, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα – Τηλ: +30 6936963266 – Email: info@unescoyouth.gr – Ιστοσελίδα: http://unescoyouth.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «OI ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική Οργάνωση η οποία υλοποιεί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα τον πολιτισμό της ελιάς και σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Συμμετέχει, επίσης, ως συντονιστής ή εταίρος στην υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακού ή κοινωφελούς χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Καραμπάτος. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αριστομένους 91, 241 00 Καλαμάτα, Ελλάδα – Τηλ: +30 27210 95620- Fax: +30 27211 10350 – Email: info@olivetreeroute.gr – Ιστοσελίδα: www.olivetreeroute.gr

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

Η Οργάνωση Γη είναι μια Μη Κερδοσκοπική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010 με στόχο την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Νοημοσύνης. Αναζητεί και προτείνει τρόπους που ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα από την μεταβολή του συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης θα πετύχει μικρές νίκες στην καθημερινότητά του για ένα βιώσιμο μέλλον. Στόχος μας, να φέρουμε κοντά ανθρώπους, ιδέες και πρακτικές που εξερευνούν, ανακαλύπτουν και δημιουργούν μία διαφορετική σχέση: •του ανθρώπου με τη γη & τη φύση •των ανθρώπων μεταξύ τους •της οικονομίας με τη κοινωνία και το περιβάλλον.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Κωνσταντίνος Μαχαίρας. Στοιχεία επικοινωνίας : Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 67, 131 22, ‘Ιλιον Αθήνα – Τηλ.: +30 210 2325380 – Εmail: info@organizationearth.org – – Ιστοσελίδα: http://www.organizationearth.org/

[/mk_fancy_title]
[/vc_column][/vc_row]

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Το Σ.Ε.Π έχει σαν σκοπό την παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα με την εφαρμογή του Προσκοπικού συστήματος, το οποίο συνίσταται στη διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και στην προσφορά φυσικής αγωγής, κυρίως με την ομαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι. Το Σ.Ε.Π. ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να αναπτύξει τις ψυχικές, τις πνευματικές, τις κοινωνικές, τις ηθικές και τις φυσικές δυνατότητες των μελών του, ώστε να καταστούν χρήσιμοι, ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κώστας Πατινιωτάκης. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Πτολεμαίων 1, 116 35, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 7290046 –  Email: sg@sep.org.gr – Ιστοσελίδα: http://www.sep.org.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ

Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι το πρώτο αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο στην Ελλάδα που έχει ως κινητήρια αρχή τη στήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV ή και AIDS. Προσφέρει πλήθος υπηρεσιών, προκειμένου να υποστηριχθούν οι άνθρωποι που ζουν με HIV, οι οικογένειες, οι σύντροφοι και ο κοινωνικός τους περίγυρος, με κάθε μορφής υποστήριξη (ψυχολογική, κοινωνική, νομική, κλπ.).
Από την αρχή της λειτουργίας του, βασικός στόχος του Οργανισμού, είναι αφενός η εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τον HIV και το AIDS, κι αφετέρου η στήριξη των οροθετικών, προκειμένου να μην είναι σε ένα περιβάλλον απομόνωσης, φόβου κι εγκατάλειψης.
Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τα μοναδικά προγράμματα, την τεχνογνωσία, την επιστημονική κατάρτιση, αλλά κυρίως με το μεράκι των ανθρώπων του, συνεχίζει να δουλεύει εντατικά για την εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοινού για ένα θέμα που μας αφορά όλους.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ζωής προσφέρονται δωρεάν και με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στο απόρρητο κάθε προσωπικής πληροφορίας, χωρίς καμία διάκριση ως προς το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνικότητά του κάθε ανθρώπου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωστής Χατζημωράκης, Διευθυντής. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αθήνα: Ιερά Οδός 42, 104 35 – Τηλ: +30 210 7257617, +30 210 7233848  – Email: k.chatzimorakis@kentrozois.gr – Ιστοσελίδα: https://www.kentrozois.gr/

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού της «Ανοσολογικής  Ανεπάρκειας του Ανθρώπου» (HIV), καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Το 2016 βραβεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη μαζί με άλλες 49 οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ε.Ε. Ο Σύλλογός μας, με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με 420 μέλη και 600  εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της εξασφάλισης καλύτερων πρακτικών πρόληψης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των οροθετικών και ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων και εργάζεται για την κοινωνική αλληλεγγύη και την καταπολέμηση του στίγματος.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νίκος Δέδες,  Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα – Τηλ:  210 86 27 572 – Email:info@positivevoice.gr

ΕΛΙΞ

Η ΕΛΙΞ είναι μια ελληνική ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1987 με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα μέσω των οργανωμένων μορφών εθελοντικής εργασίας.
Από την ίδρυση της οργάνωσης και μέχρι σήμερα, εκατοντάδες προγράμματα εθελοντικής εργασίας έχουν διοργανωθεί από την ΕΛΙΞ σε δεκάδες περιοχές σε όλη την Ελλάδας, με αντικείμενο -μεταξύ άλλων- την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και την κοινωνική συνοχή.
Παράλληλα, χιλιάδες νέοι από την Ελλάδα έχουν συμμετάσχει μέσω της ΕΛΙΞ σε κάποιο από τα πολλά workcamps που οργανώνουν εταίροι της στο εξωτερικό, κυρίως μελών του δικτύου “Alliance”, του οποίου και είναι μέλος.
Η ΕΛΙΞ υλοποιεί επίσης πλειάδα κοινωνικών προγραμμάτων που ως στόχο έχουν την στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με πιο σημαντικά τα θερινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά “Διακοπές στο Σχολείο” και “Αυτό το Καλοκαίρι είναι Δικό μας”, καθώς και το μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση για την Ένταξη”, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στην Αττική (με την υποστήριξη της UNICEF, του ΔΟΜ και της ΕΕ).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Κουλαξής,  Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Βερανζέρου 15, 10677 Αθήνα – Τηλ: 210 3825506 – Email:communication@elix.org.gr