ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΗ

ACTIONAID ΕΛΛΑΣ

Η ActionAid είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους και την ήττα της φτώχειας. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 45 χώρες για ένα κόσμο χωρίς φτώχεια και την αδικία. Η ActionAid Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1998 και μέχρι σήμερα, πάνω από 150.000 άνθρωποι έχουν υποστηρίξει το έργο μας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Γλυκερία Αράπη. Πληροφορίες: Διεύθυνση: Φαλήρου 52, 117 41, Αθήνα – Τ.: +30 210 9212321 – Ε: info.hellas@actionaid.org – W: www.actionaid.gr – Fb: www.facebook.com/actionaidhellas – Twitter: www.twitter.com/actionaidhellas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1981. Σκοπός της είναι η παροχή, σε όλους τους δυνατούς τρόπους, πολιτική, οικονομική, πρακτική και ηθική αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τους λαούς αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό για την προστασία, διατήρηση ή να επαναφορά της εθνικής τους και της εδαφικής τους ανεξαρτησίας, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευγενία Παπαμακαρίου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Ηπείρου 5, 10433 Αθήνα Ελλάδα – Τηλ: +30 210 3.813.052 – Φαξ: +30 210 3.831.603 – Email: eedda@otenet.gr – Ιστοσελίδα: www.eedda.gr

FAIR TRADE ΕΛΛΑΣ

Η Fair Trade Hellas είναι μια ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 με τη νομική μορφή του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, FTH_2008 άρχισε να προωθεί την ιδέα του Δίκαιου Εμπορίου, η οποία έχει ως στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Στόχος της οργάνωσης είναι η προώθηση της ηθικής και υπεύθυνης κατανάλωσης στην Ελλάδα, καθώς και να προωθήσουν τα προϊόντα μικρών παραγωγών από τις φτωχές χώρες στην ελληνική αγορά.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίνα Sarli (marina@fairtrade.gr) Επικοινωνία: Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 28, 10554, Ψυρρή, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 3314370 – Email: info@fairtrade.gr – Ιστοσελίδα: www.fairtrade.gr

HANDICAP CARE ΕΛΛΑΣ

Η Handicap Care Hellas (HCH) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. Το έργο εστιάζει στην καλλιέργεια και τη διάδοση καινοτόμων ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων, και την ανάληψη δραστηριοτήτων θετικής δράσης με στόχο την πλήρη και ισοδύναμη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με δυσλειτουργίες στα κάτω άκρα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παναγιώτης Μπαλάσκας Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Άλεξ. Διάκου 20, 135 61, Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 8320419 – Fax: +30 210 8320419 – Email: info@handicap.gr, hch_003@yahoo.gr – Ιστοσελίδα: www.handicap.gr

ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες ΜΚΟ στην Ελλάδα, έχοντας μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επιστημονική έρευνα και στην παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του ΚΜΟΠ είναι οι δράσεις που υλοποιεί να έχουν όσο το δυνατό περισσότερο καινοτόμο χαρακτήρα και να μεγιστοποιούν τον κοινωνικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου. Οι δράσεις του ΚΜΟΠ προωθούν την ισότητα, την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.Στα μεγάλα έργα του ΚΜΟΠ είναι ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), την περίοδο 1979 – 1983, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης, το ΚΜΟΠ διατηρεί τρείς δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, ένα κέντρο ημέρας για άτομα με ψυχικά προβλήματα και δύο κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη). Τα τελευταία 15 χρόνια το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει εθνικές και διακρατικές δράσεις, προωθώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των παρακάτω τομέων:

  • Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα
  • Ισότητα
  • Μετανάστευση
  • Φτώχεια
  • Κοινωνία των Πολιτών
  • Εκπαίδευση
  • Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη Δικαιώματα
  • 3η ηλικία και Ευημερία
  • Ψυχική υγεία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Γιάννης Χατζίρης. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ. +30 210 3637547 – Fax +30 210 3639758 – Email: kmop@kmop.eu – Ιστοσελίδα: http://www.kmop.gr,  Facebookhttps://www.facebook.com/kmop.eu/  Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/kmop/

PRAKSIS MKO

Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση της οποίας κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων ανθρωπιστικήςβοήθειας και ιατρικών παρεμβάσεων. Βασικός μας στόχος είναι η εξάλειψη του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Η PRAKSIS δεν έχει ακόμη αρχίσει να εφαρμόζει αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά αυτό είναι εντός των στόχων μας για το 2015 όσον αφορά τις παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαριανέλλα Κλώκα. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 5205200 – Φαξ: +30 210 5.205.201 – Email: info@praksis.gr – Ιστοσελίδα: www.praksis.gr – Facebook: https://www.facebook.com/ngopraksis

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2010 ως ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας με δράσεις «Κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού της Ανεργίας και της Φτώχειας». Ως βασικό στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την επιχειρηματικότητα.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Ψωρογιάννη. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 33, 104 34, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 211 7051841 – Fax: +30 211 7051002 – Email: equalsocietyathens@gmail.com Ιστοσελίδα: www.equalsociety.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΔΑΣ)

Το “Κέντρο Διεθνούς Αλληλεγγύης & Συνεργασίας – ΚΕ.Δ.Α.Σ” είναι μια ελληνική, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ). Στόχος της είναι η παροχή ιατρικής, εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση, προκειμένου να συντελέσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Στην Ελλάδα το ΚΕ.Δ.Α.Σ είναι αναγνωρισμένο ως μη κυβερνητική οργάνωση(MKO) από το 1996 (αρ. αποφ. Πρωτοδικείου Αθηνών 5483/1996). Η έδρα της Οργάνωσης είναι στην Αθήνα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Δαής. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 67, 115 27, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 210 8236877 – Fax: +30 210 7789901 – Email: contact@kedas.gr, ioannisdais@gmail.com – Ιστοσελίδα: www.kedas.gr

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ

Ο οργανισμός Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία (ΚΧΠΒ) εργάζεται σε διεθνές επίπεδο και προωθεί κάθε δράση, σκέψη και πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό των πολέμων στον κόσμο, αλλά και στην εξάλειψη της βίας και της διάκρισης σε κάθε μορφή τους (οικονομική, ψυχολογική, ηθική, σωματική, θρησκευτική ή άλλη). Η μεθοδολογία εργασίας του είναι βασισμένη στην ενεργό μη-βία. Σε διεθνές επίπεδο είναι οργάνωση με συμβουλευτικό χαρακτήρα στο ECOSOC του ΟΗΕ.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νίκος Στεργίου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Ερμού 64, Αθήνα, Ελλάδα – Τηλ: +30 6949401458 – Email: info@kosmosxorispolemous.gr, – Ιστοσελίδα: www.kosmosxorispolemous.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο «Όμιλος για την Unesco Νέων Θεσσαλονίκης» είναι μια ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ομάδα στόχο τους νέους. Λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unesco, από την οποία της έχει παραχωρήθει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος, και έχει ως κύριο στόχο την ενεργοποίηση, συμμετοχή και εκπαίδευση των νέων με βάση τις αρχές της μη τυπικής μάθησης και με τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες που βάζει ο διεθνείς οργανισμός για τους νέους.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μπάμπης Παπαϊωάννου Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Πτολεμαίων 29Α, 546 30, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα – Τηλ: +30 6936963266 – Email: info@unescoyouth.gr – Ιστοσελίδα: http://unescoyouth.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «OI ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική Οργάνωση η οποία υλοποιεί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα τον πολιτισμό της ελιάς και σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Συμμετέχει, επίσης, ως συντονιστής ή εταίρος στην υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακού ή κοινωφελούς χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Καραμπάτος. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αριστομένους 91, 241 00 Καλαμάτα, Ελλάδα – Τηλ: +30 27210 95620- Fax: +30 27211 10350 – Email: info@olivetreeroute.gr – Ιστοσελίδα: www.olivetreeroute.gr

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Oργάνωση “Φαρμακοποιοί του Κόσμου” ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα από μια ομάδα 24 Ελλήνων Φαρμακοποιών. Βασικοί στόχοι της Οργάνωσης που λειτουργεί αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, είναι: 1) Η συλλογή, αγορά, ο έλεγχος και η συσκευασία ιατροφαρμακευτικού υλικού, με σκοπό να προωθηθεί δωρεάν σε άτομα, ομάδες ή Νοσηλευτικούς Φορείς εντός και εκτός της χώρας, μέσω συνοδευόμενων Αποστολών από μέλη της Οργάνωσης. 2) Η Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας ή άλλων κοινωνικών προβλημάτων, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς και Οργανώσεις.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Σπύρος Σερεμίδης. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, 166 75, Γλυφάδα, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ:+30210 9623845,Fax:+30210 965238 Email:worldpharmacists@yahoo.com,serio@hol.gr- Ιστοσελίδα: http://www.worldpharmacists.org/index1.php

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

Η Οργάνωση Γη είναι μια Μη Κερδοσκοπική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010 με στόχο την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Νοημοσύνης. Αναζητεί και προτείνει τρόπους που ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα από την μεταβολή του συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης θα πετύχει μικρές νίκες στην καθημερινότητά του για ένα βιώσιμο μέλλον. Στόχος μας, να φέρουμε κοντά ανθρώπους, ιδέες και πρακτικές που εξερευνούν, ανακαλύπτουν και δημιουργούν μία διαφορετική σχέση: •του ανθρώπου με τη γη & τη φύση •των ανθρώπων μεταξύ τους •της οικονομίας με τη κοινωνία και το περιβάλλον.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Κωνσταντίνος Μαχαίρας. Στοιχεία επικοινωνίας : Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 67, 131 22, ‘Ιλιον Αθήνα – Τηλ.: +30 210 2325380 – Εmail: info@organizationearth.org – – Ιστοσελίδα: http://www.organizationearth.org/