Συνάντηση με αντιπροσώπους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) & στελέχη της Επιτροπής Υποστήριξης της Ανάπτυξης (DAC)

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 μέλη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη συναντήθηκαν με αντιπροσώπους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟOΣΑ) και στελέχη της Επιτροπής Υποστήριξης της Ανάπτυξης (DAC) από την Αυστρία. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και Διευθυντής της Οργάνωσης ΓΗ, Ντίνος Μαχαίρας, η Αντιπρόεδρος της Πλατφόρμας και Υπεύθυνη Διεκδίκησης Δικαιωμάτων της PRAKSIS, Μαριανέλλα Κλώκα, η Ευγενία Παπαμακαρίου, εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), ο Σπύρος Σερεμίδης εκπρόσωπος των Φαρμακοποιών του Κόσμου, η Εβίτα Παρασκευοπούλου, Συντονίστρια του Γραφείου και η Βανέσσα Αγάπιε, Υπεύθυνη του προγράμματος Βιώσιμη Ευρώπη για όλους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν θέματα όπως η συνεργασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά της Ελληνικής Πλατφόρμας με την κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων, οι πηγές χρηματοδότησης των οργανώσεων, η σημασία της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των παλαιότερων χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και η απόδοση ευθυνών εκεί που αναλογούν, η ανάγκη για νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών και η θωράκιση του εθελοντισμού.
Η αποστολή του ΟOΣΑ ενημέρωσε πως η αναφορά που θα προκύψει από αυτή την αποστολή θα είναι διαθέσιμη τέλη Νοεμβρίου 2018.