ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Εδω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τους οικονομικούς απολογισμούς της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη για τα τελευταία οικονομικά έτη.