Μανιφέστο για μια βιώσιμη Ευρώπη για τους πολίτες της _ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ!

#yEUrManifesto

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της υφιστάμενης κατάστασης στην Ευρώπη, δεν πρέπει οι πολίτες να περιορίζουμε τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης στο ερώτημα αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη, αλλά να εστιάζουμε στις μελλοντικές ανάγκες μας και στα δικαιώματά μας. Το καίριο ερώτημα είναι τι είδους Ευρώπη θέλουμε!

Έτσι, 200 και πλέον οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη ενώνονται με σκοπό να φέρουν κοντά τους πολίτες για να συζητήσουν ποια Ευρώπη θέλουν και να θέσουν το ζήτημα στην ατζέντα των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ακράδαντα σε ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο να βασίζεται στις κεντρικές ηθικές αξίες της Ευρώπης και στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη δημοκρατία και στη διαφάνεια, στην κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, στα δικαιώματα του ανθρώπου, στο κράτος δικαίου, στην ισότητα και στην αλληλεγγύη. Αυτές οι αξίες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστούν θεμελιώδεις αλλαγές από σήμερα. Θέλουμε ευρωπαϊκές πολιτικές, κανόνες και πρότυπα που να εκπληρώνουν τους αρχικούς τους σκοπούς: να προστατεύουν και να κατοχυρώνουν την ευημερία και την υγεία, να διαφυλάσσουν την ασφάλεια και την ελευθερία των ανθρώπων, να προστατεύουν το κλίμα και το περιβάλλον. Θέλουμε πολιτικές οι οποίες να στηρίζουν και να εξυπηρετούν τις τωρινές και τις μέλλουσες γενιές εντός και εκτός Ευρώπης.

Κατεβάστε το Μανιφέστο

logosMESA+EUΤο πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή (European Commission’s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme). Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.