Learning & Exchange Forum 26-28|11|2018

47280785_2042034029176533_5135547620516691968_o

Learning & Exchange Forum 2018 

Μεταστροφή της κουλτούρας προς την ανθεκτικότητα: Να δώσουμε ξανά ελπίδα στους ανθρώπους, επενδύοντας στην ανάδειξη των αναγκών τους.

 

Τα μέλη της CONCORD συγκεντρώθηκαν στην Πράγα στις 26 και 28 Νοεμβρίου για να διερευνήσουν τις δυνατότητες μιας Πολιτιστικής Μεταστροφής στον τομέα των ΜΚΟ. Σήμερα όπου οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αμφισβητούνται, ποινικοποιούνται και χάνουν την υποστήριξη των κυβερνήσεων τους και των πολιτών, ο στόχος του “Learning & Exchange Forum 2018” ήταν να διερευνήσει πώς και σε ποιο βαθμό οι ΜΚΟ πρέπει να αλλάξουν την κουλτούρα τους και να οξύνουν τις αξίες τους για να παραμείνουν σχετικές και αληθείς στον εαυτό τους. Η πλατφόρμα-μέλος “FoRs”, της Τσεχίας, υποστήριξε την προετοιμασία της εκδήλωσης.

Για τρίτη συνεχή χρονιά το Learning & Exchange Forum είναι μια σημαντική στιγμή για τα μέλη της CONCORD να συναντηθούν εκτός των συνεδριάσεων των κεντρικών θεμάτων που επικεντρώνονται στην πολιτική, να ανταλλάξουν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο για το πώς να αντιμετωπίσουν τις εσωτερικές προκλήσεις για να λάμψουν εξωτερικά. Την «Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη» εκπροσώπησαν ο Νίκος Στεργίου (Ταμίας Δ.Σ.) και η Εβίτα Παρασκευοπούλου (Υπεύθυνη Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων).

ΓΙΑΤΙ μια μεταστροφή της νοοτροπίας της ΚτΠ;

Στη νέα στρατηγική της, η CONCORD έχει δώσει προτεραιότητα και επένδυσε στη διευκόλυνση της ανταλλαγής εντός του δικτύου και μεταξύ των συμμάχων προκειμένου να συμβάλει στη διαπραγμάτευση της αλλαγής του μοντέλου προς τη παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη. Ενώ ο τομέας της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζει μια «εσωτερική ανακατάταξη» (βλέπε αναφορά του Διεθνούς Κέντρου Κοινωνίας των Πολιτών στο Βερολίνο), η CONCORD είναι πεπεισμένη ότι πρέπει να πρωτοστατήσει στη διαπραγμάτευση αυτής της αλλαγής.

Ένας συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης του θέματος ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής των αρχών της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την αποτελεσματικότητα ανάπτυξης των ΟΚΠ στην συνομοσπονδία μας. Η CONCORD εξασφάλισε ότι οι αρχές είναι ευρύτερα γνωστές και υποστηρίζονται από τα μέλη της για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να «εξελιχθεί η συζήτηση» και να οδηγήσει για παράδειγμα σε θέματα διακυβέρνησης, περιβάλλοντος, συμμετοχής και ισότητας των φύλων.

Το μέρος της συζήτησης που αποσκοπούσε στην διερεύνηση του ερωτήματος “πώς εφαρμόζουμε ό,τι κηρύττουμε”, αποτυπώθηκε σε δύο μέρη:

  1. Η CONCORD έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή πρακτικών εργασίας που μιλάνε για τις αρχές της. Μελετώντας πώς εφαρμόζεται η ισότητα των φύλων, η διαφάνεια, η υπευθυνότητα και η ισορροπία ισχύος, στο πλαίσιο των δικών της οργανώσεων, τα μέλη μοιράστηκαν τα καλύτερα παραδείγματα και διερεύνησαν πώς να βελτιώσουν τις τρέχουσες πρακτικές.
  2. Η CONCORD αποτέλεσε επίσης χώρο ανταλλαγής για τα μέλη και προέτρεψε και άλλους οργανισμούς να κάνουν το ίδιο.

 

47242442_2042036922509577_9167214038084485120_o

Δημιουργία ασφαλούς χώρου

Με σχετικές παρεμβάσεις των μελών της CONCORD και του Rocio Moreno, διευθυντή του Accountable Now, το Φόρουμ ξεκίνησε με έναν πολιτικό τόνο που υποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη μιας πολιτισμικής μετατόπισης στον τομέα μας, κυρίως λόγω του περίπλοκου πολιτικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούμε και της αποδέσμευσης προς την κοινωνία των πολιτών.

Σημαντικό βήμα ήταν να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος ανταλλαγής με βάση την εμπιστευτικότητα και να συμμετέχουν ενεργά οι συμμετέχοντες. Από την αρχή, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μοιραστούν ανοιχτά τις προσδοκίες τους. Λίγο-λίγο, μοιράστηκαν μεμονωμένες ιστορίες και δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης.

Δόθηκε χρόνος στους συμμετέχοντες για να μελετήσουν μεμονωμένα ζητήματα όπως το φύλο και την ποικιλομορφία, την εξισορρόπηση εξουσίας στη διακυβέρνηση, τη διαφύλαξη, τη νεοαποικιοκρατία ή τη λογοδοσία σε διαφορετικά συμμετοχικά εργαστήρια. Εκτός αυτού, το Τσέχικο μέλος της CONCORD, FoRs – που μας φιλοξένησε, έφερε μια εθνική προοπτική στη συζήτηση χάρη σε μια απογευματινή συζήτηση για την επικοινωνία των κρίσεων.

Υπήρχε επίσης διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος για να αποφασίσουν οι συμμετέχοντες την διαχείρισή του, και ήταν γεμάτος με συζητήσεις ομάδων σχετικά με το εάν ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνεται ή αλλάζει, καθώς και με τη μετατόπιση της εξουσίας στους τοπικούς φορείς. Μια τρίτη ομάδα πραγματοποίησε πειραματικό παιχνίδι ρόλων για την ενσωμάτωση και ποικιλομορφία.

Τα επόμενα βήματα παρουσιάστηκαν σε διαφορετικά επίπεδα: για τους συμμετέχοντες μεμονωμένα, με τους συναδέλφους τους και εντός της CONCORD. Υπήρχε επίσης χώρος για τους συμμετέχοντες να σκέφτονται δημιουργικά και να προτείνουν “τρελές” προτάσεις για τα επόμενα βήματα.

Μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το Learning & Exchange Forum ήταν μια ευκαιρία να αρχίσουμε μια συζήτηση για την μεταστροφή νοοτροπίας, η οποία θα απαιτήσει περαιτέρω προσοχή σε μελλοντικές συζητήσεις και που ελπίζουμε ότι ήταν ο σπόρος ενός δημιουργικού μέλλοντος για τον τομέα μας.

Μερικά από τα σημεία που ξεχώρισαν στην ανταλλαγή καθ΄ όλη την διάρκεια του φόρουμ ήταν:

– Η σημασία για την ΚτΠ να εξετάζει την πορεία της με βάση τα δικά της λεγόμενα προς τους άλλους (αυτοκριτική με τα δικά της δεδομένα)

– Η χρησιμότητα να επενδύει η ΚτΠ στους δικούς της ανθρώπους (εργαζόμενους και εθελοντές), με περισσότερη καλλιέργεια ικανοτήτων.

– Να δίνονται περισσότερες (πραγματικά) ευκαιρίες στις γυναίκες για συμμετοχή στην διοίκηση των οργανώσεων (Δ.Σ. και Διοικητικές θέσεις)

– Να εξετάζεται πάντα ποια είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων: είναι συμπεριληπτική; Ακούγονται οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές και οι ωφελούμενοι; η λογοδοσία της ΚτΠ είναι στραμμένη στο να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς τους ωφελούμενους ή όχι; μήπως ακολουθούμε νεοαποικιακό μοντέλο;

– Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης προς τους ανθρώπους που είναι κοντά στην διοίκηση (εργαζόμενοι και εθελοντές), είναι αυτοί που βρίσκονται σε μεγαλύτερη άμεση επαφή με τους ωφελούμενους, είναι στο πεδίο και χρειάζεται να έχουν μεγαλύτερη άνεση κινήσεων, ώστε να εμπλακούν πραγματικά περισσότεροι άνθρωποι στην ανάληψη της ευθύνης των αλλαγών που επιθυμούμε.

– Να δώσουμε ξανά ελπίδα στους ανθρώπους, επενδύοντας στην ανάδειξη των αναγκών τους.

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ!