Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF) 09-18 Ιουλίου 2019

3

 

Tο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF) 09-18 Ιουλίου 2019 στην Νέα Υόρκη ξεκίνησε! Φέτος εστιάζει σε 6 από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους – Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες, Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα, Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους.
Στο HLPF 2019 βρίσκονται και οργανώνουν παράλληλες εκδηλώσεις εταίροι μας από το πρόγραμμα “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους” (MESA), το GCAP και το SDG Watch Europe. Μια από τις εκδηλώσεις είναι η παρουσίαση της έκθεσης πάνω στο Στόχο 10, με τίτλο “Falling through the cracks: Exposing inequalities in Europe and beyond”. Η έκθεση αποτελεί συλλογικό αποτέλεσμα 15 εθνικών εκθέσεων και 11 θεματικών αναφορών με τη συμβολή 58 οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής έκθεσης, τη σύνταξη της οποίας επιμελήθηκε το μέλος μας Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία στο πλαίσιο του προγράμματος (MESA).

 

SDG10 Report launch HLPF flyer

Side events by SDG Watch Europe members and MESA partners at the HLPF 

New York, 8 – 18 July 2019 

Wednesday, 10 July

Leave No One Behind: the 2030 GDP Target
13:15 – 14:45 – UN Millenium – One UN Plaza
Organized by EEB and others
Contact: Alejandra Peña

 

Education to End Inequality and Promote Peace
13:30 – 16:00Episcopal Church Center – Chapel of Christ the Lord, 815 2nd Ave. at 43rd St.
Organized by ASPBAE-GCAP-CoNGO and others
Contact: Cecilia Soriano 

Thursday, 11 July

Intersectionalities of Gender and Caste: Inclusion and Participation of the Marginalized in SDGs
9:00 – 10.30Church Center2nd floor, 777 United Nations Plaza (opposite UN building)
Organized by Asia Dalit Rights Forum (ADRF), GCAP and others
Contact: Deepak Nikarthil 

Report launch: SDG 10 in Europe: Inequalities in the EU and Beyond
10:30 – 12:00Church Centre – 2nd Floor, 777 United Nations Plaza (opposite UN)
Organized by SDG Watch Europe, MESA, GCAP, EEB, EYF, EDF, CONCORD
Contact: Ingo Ritz  

SDG learning workshop: Participatory and Inclusive Tools to Build Capacities in Leaving No  One Behind
10:00 – 13:00Conference Room 5, United Nations Headquarters
Organized by: Wada Na Todo Abhiyan (GCAP India), ATD Fourth World, Action4SD, GCAP, CIVICUS, and others
Register here. Contact: Annie Namala 

Friday, 12 July

Power to the People: Civic space for Climate Justice, Equality and Decent Work for All
13:00 – 15:00 Ford Foundation – 320 E 43rd St.
Organized in partnership with Action Aid, CIVICUS, GCAP, ICNL, and others.
Register here. Contact: Lyndal Rowlands

Civil Society Reception
18:30 – 20:30 – Korean Embassy
Organized by ADA, A4SD, TAP, GCAP and others
Contact: Anselmo Lee  

Saturday, 13 July

Civil Society Weekend Workshop: Standing Together for Transformative Change
9:00 – 15:00 – Church Center – 2nd floor, 777 United Nations Plaza (opposite UN)
Join us to hear from key national coalition partners, to reflect on civil society engagement in the first four years of the HLPF and how we can work together to improve accountability in follow up and review processes. Register here.

Monday, 15 July

Leave No Woman Behind: How to achieve the SDGs for Women with Disabilities and Indigenous Women
14:30 – 16:00Church Centre – 10th Floor, 777 United Nations Plaza (opposite UN)
Organized by: GCAP, Asia Indigenous Peoples Pact, and others
Contact: Ingo Ritz  

Launch: Externalities Report of the EU
16:30 – 18:00Church Centre – 10th Floor, 777 United Nations Plaza (opposite UN)
Organized by SDG Watch Europe, MESA, GCAP, Social Watch
Contact: Leida Reijhout 

Overcoming barriers to reduce inequalities (SDG 10): Policies to leave no one behind and achieve greater equality

7:00 – 8:30 PM Auditorium of the Permanent Mission of Germany to the United Nations, 871 United Nations Plaza

Organized by the German Government, VENRO, ILO

contact Johanna Hauf (registration by 11 July)

Tuesday, 16 July

Checks-and-Balances Wanted – How to Better Engage Parliaments in the 2030 Agenda

20-21.30 Permanent Mission of Germany to the UN 871 United Nations Plaza, New York

Organized by Permanent Mission of the Federal Republic of Germany, German NGO Forum on Environment and Development, Brot für die Welt, and Together 2030

Contact: Marie-Luise Abshagen (registration by 12 July)

Thursday, 18 July

Delivering the Sustainable Development goals in Europe and in the world 

13.15-14.30 Conference Room 12, United Nations Headquarters
Organized by: EU and the Government of Finland

Leaving no one behind in the transition to more sustainable economies

13.15-14.30 Conference Room 1, United Nations Headquarters
Organized by: EESC and the Government of Slovenia (the SDG 10 report of SDG Watch Europe will be presented)

 

ΤοlogosMESA+EU πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή (European Commission’s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme). Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.