Γνωριμία με τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας

Στο πλαίσιο του προγράμματος MURAL που βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εξέλιξής του, και αφορά την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας, η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη συναντήθηκε με εκπροσώπους της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας διαπιστώθηκε η ανάγκη για πιο ενεργό συμμετοχή της Μουσουλμανικής Κοινότητας στο σχεδιασμό και τις δράσεις του προγράμματος αλλά και τα επί μέρους θέματα που έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες των θρησκειών, των ελλήνων μουσουλμάνων γενικά αλλά και των ελλήνων μουσουλμάνων της Θράκης. Οι δυο οργανώσεις θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με στόχο την όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική παρέμβαση που μπορεί να γίνει – με αφορμή το πρόγραμμα –  στην ελληνική κοινωνία.

————————

Το πρόγραμμα MURAL έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή [Justice Programme (2014-2020) / [Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)]. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

small eu flag