Επιδοτήσεις για δράσεις γύρω από τους SDGs

Είσαι οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ή τοπική ομάδα με νομική μορφή και θέλεις να διοργανώσεις μια δράση γύρω από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης με εστίαση στη “Μείωση των Ανισοτήτων”;

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη μέσω του προγράμματος, “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους”, σου δίνει τη δυνατότητα να λάβεις επιχορήγηση για να υλοποιήσεις τη δράση σου.

Στόχος της επιδότησης είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων και αρχών σε δεσμεύσεις και πρακτικές για την εφαρμογή των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι αιτήσεις είναι 2 ειδών:

i) μέχρι 1.000 ευρώ – για τρεις (3) προτάσεις στην Ελλάδα

ii) μέχρι 7.000 ευρώ – για τρεις (3) προτάσεις στο σύνολο των 14 ευρωπαϊκών χωρών

Επιλέξιμες δραστηριότητες μπορεί να είναι:

– Δημόσιες εκδηλώσεις

– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σχολεία, πανεπιστήμια κ.λπ.)

– Δράσεις στο δρόμο

– Εργαστήρια

– Δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

– Δραστηριότητες για νέους

Η περίοδος εκτέλεσης των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων (Μάιο) και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι: 06/05/2018

  • Χρήσιμα έντυπα για τις προτάσεις μέχρι 1.000 ευρώ (LOT 1):

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΈντυπο ΑίτησηςΈντυπο Προϋπολογισμού

  • Χρήσιμα έντυπα για τις προτάσεις μέχρι 7.000 ευρώ (LOT 2):

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

 

small eu flag Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση