“Πτώση από τις ρωγμές: Εκθέτοντας τις ανισότητες στην Ευρώπη και πέραν αυτής “

Παρά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αφήσει κανέναν πίσω, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πέφτουν θύματα της διεύρυνσης των ανισοτήτων.

Με αφορμή την εστίαση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου στον Παγκόσμιο Στόχο 10 για τη μείωση των ανισοτήτων, συντάχθηκε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή έκθεση με τίτλο: “Πτώση από τις ρωγμές: Εκθέτοντας τις ανισότητες στην Ευρώπη και πέραν αυτής “, η οποία και θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Η έκθεση αναδεικνύει τις επιπτώσεις των αυξανόμενων ανισοτήτων στους ανθρώπους και τον πλανήτη. Χαρτογραφεί την πραγματικότητα των διαφόρων μορφών ανισότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από 15 εθνικές εκθέσεις και 11 θεματικές αναφορές που διερευνούν βασικές διαστάσεις της ανισότητας, μεταξύ των οποίων το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την εθνικότητα και την έλλειψη στέγης.

SDG10 Report launch HLPF flyer

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έκθεση εδώ, αλλά και μεμονωμένα την ελληνική έκθεση στα αγγλικά εδώ.

ΤοlogosMESA+EU πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή (European Commission’s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme). Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.