European Year for Development 2015 – Civil Society Alliance Project

Global Call to Action Against Poverty (GCAP): Tattoo-Petition Δράση για την παγκόσμια δικαιοσύνη στην μετά2015 εποχή

Η Concord, εντός του πλαισίου της Συμμαχίας της κοινωνίας των πολιτών για το ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης 2015, κάλεσε για τη διοργάνωση δράσεων που θα είχαν ως στόχο να γίνουν γνωστοί οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

1. Από πού ξεκινάει η λογική των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης;
Στην αυγή της νέας χιλιετίας, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών συνέταξε τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, θέτοντας για πρώτη φορά τόσο επίσημα την έννοια της «συλλογικής ευθύνης», την ανάγκη ύπαρξης μιας συλλογικής συνείδησης για την ευθύνη που έχει ο καθένας από μας, και όλοι μαζί, απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα, στο δικαίωμα να ζουν ελεύθεροι και από άλλα είδη σκλαβιάς όπως είναι η πείνα, η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αρρώστια, ο αναλφαβητισμός.
Ήδη από το 2013 έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για τον καθορισμό των επόμενων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τους οποίους θα κληθούν να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη και να υλοποιήσουν από το 2015 έως το 2030.
Η διαδικασία ήταν συμμετοχική και στη διαβούλευση κλήθηκαν να συμμετάσχουν άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο τους, την εθνικότητά τους, την εκπαίδευσή τους, την κοινωνική θέση και το επάγγελμά τους.
Οι διεργασίες αυτές κατέληξαν σε κάποιους στόχους που είναι αντικείμενο συζήτησης της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την υιοθέτηση της μετά το 2015 αναπτυξιακής ατζέντας (Νέα Υόρκη, 25-27 Σεπτεμβρίου 2015).

2. Ποιοι είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης;
Οι κυριότεροι στόχοι μέχρι το 2030 είναι οι εξής:
Στόχος 1: Η εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας παντού.
Στόχος 2: Η εξάλειψη της πείνας, η διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας και βελτιωμένης διατροφής και η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.
Στόχος 3: Η διασφάλιση της ευημερίας και η προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες.
Στόχος 4: Η διασφάλιση καθολικής και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης και η προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.
Στόχος 5: Η επίτευξη ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών.
Στόχος 6: Η διασφάλιση της διάθεσης και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της υγιεινής για όλους.
Στόχος 7: Η διασφάλιση πρόσβασης σε φτηνές, αξιόπιστες και σύγχρονες μορφές ενέργειας.
Στόχος 8: Η προώθηση διαρκούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, καθώς και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.
Στόχος 9: Η οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών, η προώθηση της καθολικής και βιώσιμης εκβιομηχάνισης και η ενίσχυση της καινοτομίας.
Στόχος 10: Η μείωση της ανισότητας στο εσωτερικό και μεταξύ των χωρών.
Στόχος 11: Η μετατροπή των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών σε χώρους δίχως αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους.
Στόχος 12: Η διασφάλιση βιώσιμων και παραγωγικών προτύπων.
Στόχος 13: Η ανάληψη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.
Στόχος 14: Η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη.
Στόχος 15: Η προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, η βιώσιμη διαχείριση των δασών, η αντιμετώπιση της ερημοποίησης και αναστολή και αναστροφή της υποβάθμισης του εδάφους, καθώς και η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
Στόχος 16: Η προώθηση ειρηνικών κοινωνιών δίχως αποκλεισμούς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, η παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και η οικοδόμηση αποτελεσματικών, αξιόπιστων και συμμετοχικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
Στόχος 17: Η ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωσης της παγκόσμιας συμμαχίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

3. Γιατί μας ενδιαφέρουν;
Ακόμα μια ουτοπική συμφωνία;
Οι περισσότεροι από εσάς που μπήκατε στον κόπο να διαβάσετε αυτό το κείμενο ίσως και να έχετε αυτό στο μυαλό σας. Δεν έχετε άδικο…. πόσες συμφωνίες καταλήγουν στο καλάθι των αχρήστων κατά καιρούς. Όμως σκεφτείτε! Πριν από 60 περίπου χρόνια η ισότητα των μαύρων στις ΗΠΑ φάνταζε αδύνατη. Το ίδιο και η ψήφος για τις γυναίκες λίγα χρόνια πιο πριν και πολλά ακόμη δικαιώματα που σήμερα θεωρούμε δεδομένα.
Η τεχνολογία εξελίσσεται και σύντομα θα οδηγηθούμε στην αναπόφευκτη πραγματικότητα ενός παγκόσμιου χωριού. Πώς το φανταζόμαστε; Οι 85 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο θα συνεχίσουν να αξίζουν όσο τα φτωχότερα 3,5 δισεκατομμύρια; Το 20% του πλανήτη θα συνεχίσει να καταναλώνει το 80% των οικολογικών πόρων; Η επιθυμία για δύναμη και εξουσία θα συνεχίζει να οδηγεί σε ένοπλες συγκρούσεις και βία; Είναι αυτό το μέλλον που θέλουμε;
Εάν όχι, έχουμε τη δύναμη να πληροφορηθούμε και να απαιτήσουμε έναν κοινό πλανήτη για όλους! Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ έγραψε: ” Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν διαμαρτυρήθηκα, γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν για τους κομμουνιστές δεν φώναξα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν κατεδίωξαν τους τσιγγάνους, ούτε τότε φώναξα, γιατί δεν ήμουν τσιγγάνος. Όταν έκλεισαν το στόμα των Ρωμαιοκαθολικών που αντιτάσσονταν στο φασισμό, δεν έκανα τίποτα γιατί δεν ήμουν καθολικός. Μετά ήρθαν να συλλάβουν εμένα, αλλά δεν υπήρχε πια κανείς να αντισταθεί μαζί μου … ”

4. Τι ήταν αυτό το πρόγραμμα;
Το ACTION/2015 έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να δώσει το έναυσμα για ενεργό δράση. Σε όλο τον κόσμο έχουν οργανωθεί καμπάνιες και εκδηλώσεις επικεντρωμένες στους νέους στόχους του 2015-2030.
Το site μπορείτε να το βρείτε εδώ:
http://action2015.org/

5. Από πού δεχθήκαμε χρηματοδότηση;
Από την GCAP Global Foundation. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κίνημα της Κοινωνίας των Πολιτών παγκοσμίως που ευαισθητοποιεί ενάντια στην φτώχεια και την ανισότητα.
Μάθε περισσότερα εδώ: http://www.whiteband.org/it/about/who-we-are

6. Ποιος φορέας το ανέλαβε στην Ελλάδα και ποιες είναι οι δράσεις;
Το πρόγραμμα ανέλαβε η Πλατφόρμα, με την ενεργή συμμετοχή της Praksis. Δείτε εδώ φωτογραφίες από το tattoo event, από τις δράσεις δρόμου που στόχευσαν στη διάδοση των Αναπτυξιακών Στόχων αλλά και από την κεντρική εκδήλωση που έγινε τέλη Νοεμβρίου 2015 στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών.