Επιστολή για τη Πολιτική μετανάστευσης της Ε.Ε._#EUCO 18 Οκτωβρίου

Η Ελληνική Πλατφόρμα Ανάπτυξης συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία της CONCORD Europe να ασκήσει πολιτική πίεση στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (#EUCO 17-19 Οκτωβρίου 2018) με επίκεντρο τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια, έστειλε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, μια προσωπική επιστολή που τους καλεί να επιδείξουν πολιτική ηγετική θέση στους τομείς της μεταναστευτικής πολιτικής και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Με την επιστολή θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα κράτη μέλη ότι η χρηματοδότηση που προορίζεται για την αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτες χώρες δεν πρέπει να εκτραπεί προς τα μέτρα ελέγχου της μετανάστευσης και για τις πολιτικές επιστροφής. Αντίθετα, θα πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει τη μείωση της φτώχειας και να μην αφήσει κανέναν πίσω.

Πιο αναλυτικά, ζητήσαμε να διασφαλίσουν ότι:

– Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει λύσεις για τους φτωχότερους στον κόσμο και για τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

– Θα δεσμευτεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λειτουργήσει σκάφη αναζήτησης και διάσωσης, με μοναδικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπων και όχι για σκοπούς ελέγχου των συνόρων.

– Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διασφαλίσει την ισότιμη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. σε ολόκληρη την Ε.Ε. και θα σεβαστεί τις νόμιμες ανάγκες των αιτούντων άσυλο και τα δικαιώματα των ατόμων που βρίσκονται σε ευπαθείς καταστάσεις να προστατεύονται.

– Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της δεν θα επιδιώκουν συμφωνίες με τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων.

– Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι που διασώζονται στη θάλασσα θα μεταφέρονται έπειτα στον πλησιέστερο ασφαλή λιμένα, όπως ορίζεται στη θαλάσσια νομοθεσία, και δεν θα επιστραφούν πίσω σε μη ασφαλείς χώρες.

 

Δείτε αναλυτικά την πρότυπη γενική επιστολή εδώ.