ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είστε ένας οργανισμός που εργάζεται για την ανάπτυξη, το βιώσιμο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση και άλλα θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη;

Επικοινωνήστε με την Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στην Πλατφόρμα και να ψηφιστείτε στην επόμενη Γενική μας Συνέλευση. Όσο περισσότερο συνεργάζονται οι οργανώσεις μεταξύ τους, τόσο ισχυρότερη είναι η κοινωνία των πολιτών!