ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ομάδες εργασίας της Ελληνικής Πλατφόρμας είναι χώροι όπου μπορείς να μοιραστείς πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία, να επηρεάσεις αποφάσεις οργανισμών ή κυβέρνησης σε εθνικό, ευρωπαικό ή παγκόσμιο επίπεδο και να διατυπώσεις ομαδικές τακτικές αντιμετώπισης σε φλέγοντα ζητήματα. Η συμμετοχή σου σε μια τέτοια ομάδα ενδυναμώνει τη γνώση και τη δικτύωση της οργάνωσής σου, πέρα από το γεγονός ότι έχεις άμεση επιρροή σε αποφάσεις τακτικής που χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτή που μπορεί να προσφέρει μια μεμονομένη οργάνωση.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μέσω του εθνικού και ευρωπαϊκού δικτύου της Ελληνικής Πλατφόρμας, η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας δίνουν άμεση πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων, σε άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως και τη δυνατότητα να επηρεάζουν πολιτικές προς το συμφέρον του πολίτη. Έτσι προσπαθούμε να γίνεται πολύ πιο φιλικό για την κοινωνία πολιτών το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσουμε τις δράσεις μας.

ΕΠΙΡΡΟΗ

Η ανάπτυξη συλλογικών τακτικών αυξάνει την επιρροή που θα είχε μια μεμονομένη οργάνωση και πολλαπλασιάζει τη δύναμη των πράξεών της. Μέσω των ομάδων εργασίας, μεμονομένες οργανώσεις μπορούν να συνεργαστούν και να δράσουν μαζί για θέματα ιδιαίτερης σημασίας και η επιρροή και οι λύσεις να αφορούν ευρύτερους τομείς.

ΜΑΘΗΣΗ

Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας παρέχει γνώση και πραγματογνωμοσύνη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Βέλτιστες πρακτικές, έρευνες, κοινά projects και προσωπική οπτική θα κάνουν την καθημερινότητά μας πλουσιότερη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Οι ομάδες εργασίας μας είναι δίκτυο. Το να συνεργάζεσαι με οργανισμούς – διαφορετικούς σε μέγεθος και πεδίο δράσης – θα αυξήσει τη γνώση σου στο συγκεκριμένο πεδίο και θα ενδυναμώσει το δίκτυο των συνεργατών σου.

Παίρνει λίγο χρόνο αλλά επιστρέφει περισσότερα και στον οργανισμό και στην κοινωνία πολιτών!

Τα μέλη της Ελληνικής Πλατφόρμας μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες ομάδες από τις ακόλουθες:

  1. ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  2. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  3. ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ