ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, κατοχυρωμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό σύστασης 17492/2009 ως Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Ελληνικής Πλατφόρμας είναι το ανώτερο όργανό της. Σε αυτήν συμμετέχουν όλα τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη. Η τελευταία ΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η οποία και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ελληνικής Πλατφόρμας και έχουν 2ετή θητεία. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο είναι 7μελές και εκλέχθηκε τον Οκτώβριο του 2019.

Κωνσταντίνος Μαχαίρας (Οργάνωση ΓΗ): Πρόεδρος
Μαριανέλλα Κλώκα (Praksis): Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Μπαλάσκας (Handicap Care Hellas) : Γραμματέας
Νίκος Στεργίου (Κόσμος χωρίς πολέμους και βία): Ταμίας
Σπύρος Φρεμεντίτης (Equal Society): Μέλος
Κώστας Πατικιωτάκης (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων): Μέλος
Γιάννης Χατζίρης (ΚΜΟΠ): Αναπληρωματικό Μέλος