ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, κατοχυρωμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό σύστασης 17492/2009 ως Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Ελληνικής Πλατφόρμας είναι το ανώτερο όργανό της. Σε αυτήν συμμετέχουν όλα τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη. Η τελευταία ΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η οποία και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ελληνικής Πλατφόρμας και έχουν 2ετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 5μελές.

Κωνσταντίνος Μαχαίρας (Οργάνωση ΓΗ): Πρόεδρος

Μαριανέλλα Κλώκα (Praksis): Αντιπρόεδρος

Νίκος Στεργίου (Κόσμος χωρίς πολέμους και βία): Ταμίας

Μπάμπης Παπαϊωάννου (Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης): Μέλος