Η Ελληνική πλατφόρμα για την Ανάπτυξη μέλος της CONCORD (CONfederation for COoperation of Relief and Development NGOs)

Καταγραφή

Κάποια στιγμή, πολύ σύντομα μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου, οι τοίχοι κατέρρευσαν και οι κουρτίνες έπεσαν, είδαμε μια Ένωση Ευρωπαϊκών εθνών να ξαναγεννιέται απ’ τις στάχτες. Δεδομένο ότι η Ένωση αυτή είχε όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, όπου κι αν ζούσαν, καθώς και στον πλανήτη που μας υποστηρίζει, οι πολίτες δέχτηκαν την πρόκληση και άρχισαν να οργανώνονται με στόχο να διατηρήσουν την Ένωση στο σωστό δρόμο και να διασφαλίσουν όσοι βρίσκονται στην εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει των σωστών αξιών και προς το συμφέρον όλων.

Όμως, ήταν τόσο δύσκολο να ακουστούν, όταν όλοι φώναζαν στην πόρτα όλων των εμπλεκόμενων φορέων λήψης αποφάσεων, είτε σε πρωτεύουσες, είτε στις Βρυξέλλες, στα κοινοβούλια ή στα κυβερνητικά γραφεία.

Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να συντονιστούν και να μοιραστούν την εργασία σε μια κοινή συνομοσπονδία που ονομάζεται CONCORD, τώρα προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο.

concord-family_horizontal_2017

Η CONCORD είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Αρωγή και την Ανάπτυξη. Αποτελείτε από οργανώσεις-μέλη: 28 εθνικές Πλατφόρμες, 24 διεθνή δίκτυα και 3 συνεργάτες μέλη που εκπροσωπούν περισσότερες από 2.600 ΜΚΟ και υποστηρίζονται από εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εγγεγραμμένος στο βελγικό δίκαιο ως a.i.s.b.l – Association Internationale Sans But Lucratif – (Διεθνής ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Ιδρύθηκε το 2003 από αναπτυξιακές ΜΚΟ από ολόκληρη την Ευρώπη, το όνομα CONCORD είναι ένα ακρωνύμιο από την πρόταση CONfederation for COoperation of Relief and Development NGOs. Είναι ο κύριος συνομιλητής με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την αναπτυξιακή πολιτική. Στόχος είναι να ενισχύσουν τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών ΜΚΟ έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να επηρεάσουμε θετικά τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές πολιτικές για έναν δίκαιο και βιώσιμο κόσμο.

CONCORD_GA2016_GraphicHarvesting

Η στρατηγική  για το 2016-2022 βασίζεται σε δύο πυλώνες εργασίας που υποστηρίζονται από βασικές αρχές:

1)Η ευρωπαϊκή πολιτική να προάγει τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη, να αντιμετωπίζει τα αίτια της φτώχειας και της ανισότητας και να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ισότητα των φύλων, στη δικαιοσύνη και στη δημοκρατία, κάνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη πραγματικότητα για όλους.

2)Τα δικαιώματα και οι ευθύνες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών, για να επηρεάσουν τους εκπροσώπους στις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προωθούνται και γίνονται σεβαστά. Ένας ενισχυμένος χώρος κοινής χρήσης και μάθησης για τη στήριξη του τομέα μας σε μεταβατικό στάδιο.

Η στρατηγική αυτή έχει μεταφραστεί σε 4 ομάδες εργασίας:

 Hub 1 Ατζέντα 2030 και πολιτική συνοχή για την βιώσιμη ανάπτυξη

Hub 2 Χρηματοδότηση για την βιώσιμη ανάπτυξη

Hub 3 Προώθηση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών

Hub 4 Παγκόσμια εκπαίδευση και την εμπλοκή των πολιτών