Εκστρατεία #GoodFood4All

Με Στόχο τη Μηδενική Πείνα και το Καλό Φαγητό για Όλους

 

Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξαλειφθεί η Πείνα μέχρι το 2030. Θέλουμε να το πετύχουμε αυτό με τρόφιμα που καλλιεργούνται με τρόπο που είναι δίκαιος για τους αγρότες, υγιείς για μας και ασφαλής για τον Πλανήτη. Παρακολουθήστε το βίντεο της εκστρατείας μας για να δείτε πώς οι βιώσιμοι βιοκαλλιεργητές το πετυχαίνουν.

Στις μέρες μας τα τρόφιμα παράγονται με τη χρήση χημικών ουσιών που βλάπτουν την υγεία, την άγρια φύση και το περιβάλλον. Είναι συσκευασμένα σε πλαστικό και ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο πιάτο μας. Οι αγρότες δεν έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ ταυτόχρονα η πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και σωστή διατροφή δεν είναι πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους.

Μέχρι τώρα, 60 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα χρήματα φορολογούμενων της ΕΕ, δαπανώνται για επιδοτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που χρηματοδοτούν κυρίως την εντατική και εργοστασιακή γεωργία. Αμέτρητες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η εντατική γεωργία καταστρέφει τους φυσικούς πόρους, τραυματίζει την άγρια φύση και συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος.

Ήρθε η ώρα να γίνει η μετάβαση σε έναν τρόπο παραγωγής που να τρέφει τα εδάφη, να διατηρεί τη βιοποικιλότητα και να προστατεύει τις πηγές ύδατος από τη μόλυνση. Ένα σύστημα διατροφής που θα καταβάλλει στους αγρότες δίκαιες τιμές και δεν θα τρέφει τους ανθρώπους, αλλά θα τους θρέφει.\

Για να συμβεί αυτό, ζητούμε:

  1. Τα πραγματικά χρήματα που προορίζονται για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα

  2. Τον τερματισμό των επιζήμιων επιδοτήσεων μέσω της ενίσχυσης των ελάχιστων περιβαλλοντικών κανόνων για όλους τους αγρότες

  3. Πραγματική επιβολή του νόμου

  4. Βελτίωση της διακυβέρνησης της ΚΑΠ και του πλαισίου απόδοσης

Είναι καιρός να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούμε, διανέμουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας” σημειώνει ο Gábor Figeczky, επικεφαλής της Παγκόσμιας Πολιτικής στην IFOAM – Organics International, προσθέτοντας ότι “πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές, τις γεωργικές πρακτικές και τη συμπεριφορά των καταναλωτών προς την αληθινή βιωσιμότητα. Για να μετασχηματίσουμε τα συστήματα διατροφής και γεωργίας, όλα τα δημόσια χρήματα που δαπανώνται για τη γεωργία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους αγρότες να παραδώσουν δημόσια αγαθά στην κοινωνία”.

Εάν η γεωργία γίνεται με ορθό τρόπο, μπορεί να προσφέρει καλό φαγητό για όλους, να παράγει αξιοπρεπή εισοδήματα και να προστατεύει το περιβάλλον.

Πηγές:

– Βίντεο: Agriculture Superheroes

– Εκδόσεις: Τελευταία ευκαιρία για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

– Περισσότερες πληροφορίες και υλικό εδώ

 

Η εκστρατεία “Good Food for All” διοργανώνεται από 25 εταίρους σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους», ένα τριετές πρόγραμμα για την προώθηση της υλοποίησης των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξης

#GoodFood4All #SDGs4All #FightInequalities #SDG2 #ZeroHunger #nistikoarkoudiHPD #HellenicPlatform