Αναφορά AIDWATCH της CONCORD 2018

Η ετήσια αναφορά AIDWATCH  της CONCORD για την αναπτυξιακή βοήθεια των κρατών μελών της ΕΕ για το 2017, δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου σε μια λιτή παρουσίαση στις Βρυξέλλες. 
Στην αναφορά δίνεται έμφαση στην πτώση μετά από 4 συνεχή έτη ανόδου, του ποσοστού της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, κάτι που ερμηνεύεται σε προσπάθειες 40 ετών για να φτάσει η ΕΕ τον στόχο του 0,7% επί των ΑΕΠ των χωρών μελών. Στην έκθεση μπορεί κανείς να βρει συγκεντρωτικά και συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη στοιχεία, που συλλέγονται από τις Εθνικές Πλατφόρμες κάθε χώρας και συνδυάζονται με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΣΑ και της ΕΕ. Επίσης υπάρχουν οι ξεχωριστές εθνικές αναφορές με τα ιδιαίτερα οικονομικά στοιχεία και περιγραφή της κατάστασης για κάθε χώρα, ενώ για την Ελλάδα την ευθύνη για την συλλογή των στοιχείων και την σύνταξη της εθνικής αναφοράς, έχει η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη. 
Η CONCORD καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα και οι προτεραιότητες των ατόμων που ζουν στη φτώχεια, η ποιότητα της βοήθειας και οι αρχές της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού της ΕΕ για την ανάπτυξη. 
Δείτε την αναφορά εδώ