Ολοκληρώθηκε η Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Αναφορά της Ελληνική Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη γύρω από την δράση των μελών της για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης συμπεριλήφθηκε στην Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης στο κεφάλαιο 5.4(σελ. [...]

Αποτελέσματα προγράμματος επιδοτήσεων

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατατέθηκαν πολλές και καλές προτάσεις από την Ελλάδα στο πρόγραμμα επιδοτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος [...]

Συνάντηση με αντιπροσώπους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) & στελέχη της Επιτροπής Υποστήριξης της Ανάπτυξης (DAC)

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 μέλη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη συναντήθηκαν με αντιπροσώπους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟOΣΑ) και στελέχη της Επιτροπής [...]