Επιδοτήσεις για δράσεις γύρω από τους SDGs

Είσαι οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ή τοπική ομάδα με νομική μορφή και θέλεις να διοργανώσεις μια δράση γύρω από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης με εστίαση στη “Μείωση των Ανισοτήτων”; Η [...]