Μικρές επιδοτήσεις για δράσεις γύρω από τους SDGs

Είσαι οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ή τοπική ομάδα με νομική μορφή και θέλεις να διοργανώσεις σε τοπικό επίπεδο μια εκδήλωση/δράση/εκπαιδευτική δραστηριότητα/street event/δημοσίευση γύρω από [...]