Κοινή δήλωση ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης-29ης Ιουνίου 2016 Οι ΜΚΟ καταδικάζουν τις πολιτικές της Ε.Ε.  που στοχεύουν στην αναχαίτιση προσφύγων και μεταναστών Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...]