Πρόσκληση Συμμετοχής στο 1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ MURAL (Mutual Understanding Respect and Learning)

 

Καταγραφή7

 

Πρόσκληση Συμμετοχής στο 1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΤΟΥ MURAL
Mutual Understanding Respect and Learning

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΑ 22-26.11.2018

Με αφορμή αυτό το πρόγραμμα, η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη διοργανώνει στην Αθήνα, στις 22 με 26 Νοεμβρίου, 2018, το πρώτο (1ο) εργαστήριo του προγράμματος MURAL.

Το εργαστήριo απευθύνεται σε:
μέλη που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ισραηλιτική και Μουσουλμανική Κοινότητα
άτομα που έχουν υποστεί ρατσιστική βία λόγω της πίστης τους ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων ή της εθνικής του πρεέλευσης
εργαζόμενοι/ες ή εθελοντές / εθελόντριες των οργανώσεων και πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα των Μελών της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη ή οργανώσεων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με ζητήματα Αντισημιτισμού και Ισλαμοφοβίας
ακτιβιστές / ακτιβίστριες
δημοσιογράφους
εκπαιδευτικούς
πολιτικούς και εργαζόμενους/ες σε κυβερνητικούς ή τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης
φοιτητές / φοιτήτριες

Κριτήρια συμμετοχής

Οι αιτούντες/ούσες συμμετοχή θα πρέπει:
Να έχουν καλό επίπεδο γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (το εργαστήριo θα γίνει στα ελληνικά αλλά θα προγραμματιστούν μελλοντικά επισκέψεις στις χώρες που πλαισιώνουν το πρόγραμμα για την παρουσίαση των δράσεων που θα σχεδιαστούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων).
Να έχουν επίσημα χαρτιά διαμονής ή άδεια παραμονής στη Ελλάδα, και να τους επιτρέπεται να ταξιδέψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (για τον προαναφερθέντα λόγο).
Να παρακολουθήσουν όλες τις μέρες του εργαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρευρεθούν στο χώρο διεξαγωγής του εργαστηρίου την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 17.00-21.00, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 17.00-21.00, το Σάββατο και την Κυριακή 24 και 25 Νοεμβρίου από τις 09.00-19.00 και τη Δευτέρα 26 Νοερμβίου 17.00-21.00.
Να υλοποιήσουν μία κοινωνική δράση μετά το πέρας του εργαστηρίου, για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της άρσης της Ισλαμοφοβίας και του Αντισημιτισμού.

 

ΔΗΛΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΔΩ μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2018.

Τι είναι το πρόγραμμα MURAL;

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΣ & ΜΑΘΗΣΗ – MURAL
Το πρόγραμμα «Αμοιβαία κατανόηση, σεβασμός και μάθηση – MURAL», στο οποίο η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη είναι ο εταίρος από την Ελλάδα, ξεκίνησε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου 2018 και θα έχει διάρκεια δύο έτη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Βρετανικό Συμβούλιο – British Council, που είναι η οργάνωση – οδηγός, ενώ συμμετέχουν από τη Μεγάλη Βρετανία η οργάνωση FAITH MATTERS, από την Πορτογαλία η Κεντρική Επιτροπή για τη μετανάστευση, από την Ολλανδία η οργάνωση Stichting Echo Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, από την Γερμανία η οργάνωση TRANSFER, και η Δημοτική επιτροπή διαφορετικότητας της Κρακοβίας. Η χρηματοδότηση έρχεται από τον άξονα REC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικοί στόχοι του είναι η αύξηση της ανοχής και του σεβασμού σε ζητήματα πίστης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και εθνικής προέλευσης, προάγοντας τις αρχές του πλουραλισμού και των δημοκρατικών κοινωνιών, προωθώντας τις διακρατικές συνεργασίες, την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει όλα τα παραπάνω προς την κατεύθυνση της άρσης των αντισημιτικών αισθημάτων, της ισλαμοφοβίας και της έλλειψης ανοχής που βιώνει σήμερα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πλατφόρμα θεωρεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική αφορμή συντονισμένων δράσεων προς την άρση των στερεοτύπων που κατατάσσουν ως επικίνδυνες και οδηγούν στο να τελούν υπό διωγμό και βία, ολόκληρες πληθυσμιακές ομάδες, απλά και μόνο επειδή είναι Εβραίοι ή Μουσουλμάνοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος, η Πλατφόρμα καλείται να διοργανώσει δύο (2) βιωματικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, εργαστήρια στα οποία θα συμμετέχουν συνολικά 60 συμμετέχοντες, 30 στο καθένα. Ο σκοπός των εργαστήριων είναι η ενημέρωση σχετικά με τις παρούσες προκλήσεις της Ισλαμοφοβίας και του Αντισημιτισμού, και η κινητοποίηση και καθοδήγηση των συμμετεχόντων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ατομικές ή ομαδικές πρωτοβουλίες-κοινωνικές δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, συνεισφέροντας στην αύξηση της ανοχής και το σεβασμό σε θέματα πίστης. Οι κοινωνικές δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το πέρας του κάθε εργαστηρίου με χρονικό περιθώριο μέχρι και τον Αύγουστο, 2019, και θα υποστηριχτούν από την Πλατφόρμα και τις οργανώσεις-μέλη της, ενώ παράλληλα, θα κινητοποιηθούν τοπικοί φορείς και μέσα ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί επιπλέον υποστήριξη και η προβολή τους.

Κατά το διάστημα από τον Φεβρουάριο, μέχρι και τον Ιούνιο, 2019, θα διεξαχθούν έξι (6) επισκέψεις (International Study Visits-IVS) στην κάθε χώρα που εδράζονται οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MURAL (Πορτογαλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ελλάδα). Στην επίσκεψη που διεξαχθεί στην Ελλάδα θα συμμετέχουν είκοσι (20) συμμετέχοντες, εάν και εφόσον έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα από τα δύο εργαστήρια στην Ελλάδα, και τρεις (3) από την κάθε χώρα-οργανισμό που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε καθεμία από τις πέντε (5) επισκέψεις που θα διοργανωθούν από του υπόλοιπους οργανισμούς του προγράμματος θα συμμετέχουν τρεις (3) συμμετέχοντες της Ελληνικής αποστολής, εάν και εφόσον έχουν ολοκληρώσει κι αυτοί ένα από τα δύο εργαστήρια. Οι επισκέψεις θα έχουν διάρκεια τριών (3) ημερών η καθεμία. Το κόστος της μεταφοράς, διαμονής και διατροφής θα καλυφθεί 100% από το πρόγραμμα MURAL. Η επιλογή των συμμετεχόντων που θα πλαισιώσουν την Ελληνική αποστολή και θα συμμετάσχουν στις επισκέψεις θα γίνει βάση της καινοτομίας και επιτυχίας των κοινωνικών δράσεων που θα υλοποιήσουν. Ο σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η συνάντηση και ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών μεταξύ πολιτών ευρωπαϊκών χωρών, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα: έλλειψη ανεκτικότητας σε ζητήματα πίστης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και εθνικής προέλευσης.

Στη συνέχεια του προγράμματος, λίγο πριν το τέλος του 2019, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την προβολή των δράσεων που υλοποιήθηκαν και την προώθηση των αποτελεσμάτων τους. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων και της εκδήλωσης προώθησης των αποτελεσμάτων, θα επεξεργαστούμε ντοκιμαντέρ με στόχο την πανελλήνια και πανευρωπαϊκή προβολή του για τη μετάδοση των στόχων του MURAL πολλαπλασιαστικά.

 

Το πρόγραμμα MURAL έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή [Justice Programme (2014-2020) / [Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)]. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

small eu flag