ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Όραμά μας

“Το όραμά μας είναι ένας κόσμος δικαιοσύνης και ισότητας, χώρις φτώχεια, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον είναι αξιοσέβαστα. Ένας κόσμος, όπου οι αποφάσεις είναι κοινές και βασίζονται στην εύθυνη μας για τις επόμενες γενιές. Ένας κόσμος, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει αξιοπρεπώς και ισότιμα με όλους.”

Αλλάζοντας τον κόσμο μας: Οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι η παγκόσμια δέσμευση  για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. Επίσης, επιδιώκει να ενισχύσει την παγκόσμια ειρήνη μέσα σε μεγαλύτερη ελευθερία. Ο ΟΗΕ και όλα τα μέλη του αναγνωρίζουν ότι η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές και τις διαστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων της ακραίας φτώχειας, είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση και απαραίτητη προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ